rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON- 0,00 PLN, środki BWD- 0,00 PLN


     Wzory umów

Nabór do zespołu ds. uproszczenia ogłoszeń konkursowych

07.05.2019 08:14

Szanowni Państwo,

dostrzegając potencjał III sektora oraz jego zaangażowanie w rozwiązywanie problemów społecznych, a także udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego pragnę serdecznie zaprosić Państwa do współpracy w ramach zespołu ds. uproszczenia ogłoszeń konkursowych realizowanych przez Departament Spraw Społecznych, Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Celem powołanego zespołu będzie wypracowanie propozycji dotyczących treści ogłoszeń konkursowych, w szczególności w zakresie oceny formalnej ofert.

Zapraszamy przedstawicieli III sektora do zgłaszania swoich kandydatur do 13 maja br. na adres: renata.pedziwiater@dolnyslask.pl

 

 

Marcin Krzyżanowski

Wicemarszałek Województwa Dolnoślskiego