rozmiar czcionki: A | A | A


     Wzory umów

Międzynarodowa konferencja dot. opieki wytchnieniowej

07.11.2019 12:28

5 listopada w Dolnośląskim Centrum Filmowym odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona przeglądowi zagranicznych rozwiązań w obszarze opieki wytchnieniowej. Głównym organizatorem była Fundacja Imago. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Cezary Przybylski.

Międzynarodowa Konferencja w DCF

Konferencję otworzyli wicemarszałek Marcin Krzyżanowski, prezes zarządu Fundacji Imago - Piotr Kuźniak oraz przewodniczący Czerwonego Krzyża w Wolfenbuttel - Thomas Stoch. W największej sali DCF zgromadziło się około 200 słuchaczy, przede wszystkim reprezentantów organizacji pozarządowych i samorządów wszystkich szczebli. Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele zagranicznych instytucji specjalizujących się od wielu lat w świadczeniu  i rozwoju usług wspierających opiekunów osób zależnych, m.in.przerwy wytchnieniowej, skupieni wokół Międzynarodowego Stowarzyszenia Krótkiej Przerwy (ISBA).


Podczas konferencji zaprezentowane zostały rozwiązania szkockie, angielskie i irlandzkie w zakresie programów  dla opiekunów. Była to także okazja do zapoznania się z zespołem Komitetu Zarządzającego ISBA, skupiającego organizacje z  USA, Kanady, Australii, Indii, Dani, Niemiec, Norwegii, Hiszpanii i wielu innych. Celem konferencji było umożliwienie uczestnikom zdobycia i wymiany wiedzy w zakresie tworzenia i wdrażania usług opieki wytchnieniowej w oparciu o doświadczenia zagranicznej, a także stworzenie przestrzeni refleksji nad obecnym kierunkiem zmian w systemie wsparcia.

Po wystąpieniach gości z zagranicy miała miejsce debata z udziałem polskich przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych, w której wzięli udział między innymi: Paweł Parus, Pełnomocnik Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Jerzy Komorowski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.

- Opieka wytchnieniowa to forma usług społecznych skierowana do opiekunów osób zależnych. W tym roku rząd wprowadził Fundusz Solidarnościowy, z którego finansowane jest wsparcie osób niepełnosprawnych. Budżet tegorocznego konkursu na organizację opieki wytchnieniowej wynosił 110 milionów. Samorządy wykorzystały jedynie ponad 20 milionów złotych. Widać zatem, potrzebę upowszechniania tej formy niezwykle potrzebnego wsparcia. Taki był cel spotkania, w którym uczestniczyli eksperci z wielu krajów europejskich i USA - podsumowuje Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek Dolnego Śląska.

Organizację konferencji wsparł finansowo samorząd województwa dolnośląskiego.

Zachęcamy do obejrzenia relacji filmowej z konferencji:
https://www.tvsudecka.pl/wiadomosci/67792,opieka-wytchnieniowa-w-perspektywie-rozwiazan-miedzynarodowych?fbclid=IwAR21amK2DVG-IvZqVRbD1hxkX9YyDm1p12KsCLXito--T94S42c9oRbiNT0