rozmiar czcionki: A | A | A


     Wzory umów

Legnicka Paraolimpiada TPD

30.09.2019 11:39

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy i Miejski w Legnicy zorganizowało XVII edycję Legnickiej Paraolimpiady TPD. Wśród zaproszonych gości była także Bogusława Kulińska, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Olimpiada TPD w Legnicy

Imprezę zorganizowano 23 października na boiskach i terenach zielonych przy Skwerze Przyjaciół Dzieci w Legnicy. W  Paraolimpiadzie wzięło udział kilkuset podopiecznych z 21 ośrodków  z całego Dolnego Śląska. Brali oni udział w różnych konkurencjach sportowych. O godz. 12:00 ruszył Integracyjny Bieg 100-lecia TPD.

Imprezą towarzyszącą był Festyn „Pożegnanie Lata 2019”, podczas którego zaprezentowały się zespoły taneczne i wokaliści. Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa. Po raz kolejny gościem honorowym Paraolimpiady była utytułowana polska łuczniczka Milena Olszewska.

 
Oddział TPD w Legnicy działa nieprzerwanie od 1945 r. Powstał z potrzeby pomocy dzieciom. Dzisiaj pełni ważną rolę, uzupełniając działalność państwa i samorządu w zakresie opieki społecznej. Organizacja działa również na rzecz właściwego zagospodarowania czasu wolnego, rozwoju zainteresowań, organizuje wypoczynek letni i zimowy, prowadzi pośrednictwo oraz rzecznictwo praw dzieci i młodzieży. W latach 2008-2010 nastąpił dynamiczny rozwój Stowarzyszenia – powstały nowe koła, wobec czego legnicki Oddział TPD stał się największym w kraju oraz wiodącym na Dolnym Śląsku – skupia ponad 2000 członków zrzeszonych w 105 kołach Przyjaciół Dzieci (w szkołach, przedszkolach, przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach pracy, a także na wyższych uczelniach). Najwięcej kół – 50, działa w Oddziale Miejskim w Legnicy.