rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON- 90000,00 PLN, środki BWD- 10260,00 PLN


     Wzory umów

Konkurs na realizację zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

27.07.2011 12:08

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej usprawniania społecznego dzieci niepełnosprawnych z elementami fizykoterapii.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej usprawniania społecznego dzieci niepełnosprawnych z elementami fizykoterapii.
Celem realizacji zadania jest wzrost aktywności społecznej dzieci z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie im rehabilitacji społecznej wraz z elementami fizykoterapii oraz tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadania:

Usprawnianie społeczne dzieci niepełnosprawnych z elementami fizykoterapii.

Na realizację zadania w ww. formie zarząd Województwa Dolnośląskiego przekaże środki w łącznej wysokości 30.000,00 zł. Konkurs jest finansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.
W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem ds. Osób Niepełnosprawnych pod numerem telefonu 071 770 41 51.

Pełna treść uchwały + ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty