rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON- 90000,00 PLN, środki BWD- 10260,00 PLN


     Wzory umów

Konkurs na realizację zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2011 r.

08.06.2011 11:57

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 r.
Celem realizacji zadania jest wzrost aktywności społecznej osób niepełnosprawnych przez umożliwienie im uczestnictwa w imprezie turystyczno
- sportowo - kulturalnej polegającej na zorganizowaniu rajdu samochodowego oraz tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. 
W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadania:
A. Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.
Na realizację zadania w ww. formie w 2011 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przekaże środki w łącznej wysokości 21 811,00 zł (słownie
złotych: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset jedenaście).
W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem ds. Osób Niepełnosprawnych pod numerem telefonu (071) 770 41 49.

Pełna treść uchwały + ogłoszenie o konkursie

Wzór  oferty