rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON- 0,00 PLN, środki BWD- 0,00 PLN


     Wzory umów

Konkurs na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami

13.05.2020 13:48

Zarząd województwa dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku.

Konkurs dla NGO

Termin składania ofert mija 4 czerwca 2020 roku.
Termin realizacji zadań: od 1 lipca 2020r. do 31 grudnia 2020r.


Osoba do kontaktu:
Diana Hanas - tel. 71 / 770 41 49
diana.hanas@dolnyslask.pl


Szczegóły na stronie:
http://www.umwd.dolnyslask.pl/niepelnosprawni/otwarte-konkursy-ofert/artykul/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-ze-srodkow-pfron/