rozmiar czcionki: A | A | A

Konferencja „arcySPRAWNI”

28.11.2017 10:59


24 listopada 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja pn. „arcySPRAWNI – przystanek Dolny Śląsk, zorganizowana we współpracy z Urzędem Statystycznym we Wrocławiu.

Okazją do spotkania jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, który obchodzony jest corocznie 3 grudnia.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele UMWD: Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Jerzy Michalak, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Wanda Gołębiowska oraz Zastępca Dyryrektora Dominik Kłosowski, a także przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych, środowiska naukowego, jednostek administracji rządowej i samorządowej.

Bogusława Kulińska, Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych przestawiła działania Województwa Dolnośląskiego na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka, Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przybliżyła temat „Kim są aktywne zawodowo osoby niepełnosprawne na Dolnym Śląsku?”

Podczas konferencji  zaprezentowano przewodnik „Polska bez barier”, wydany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich PROGRES.

Punktem kulminacyjnym była debata „Aktywizacja osób niepełnosprawnych – szanse i wyzwania”, podczas której zaproszeni paneliści dyskutowali na temat zmian przepisów w obszarze rehabilitacji, edukacji i pracy.

W części artystycznej w występach wokalnych zaprezentowali się soliści ze Stowarzyszenia „Motyl” Na Rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz  zespół Bogatyńskiego Stowarzyszenia „AMAZONKI”.