rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON- 10 125,00 PLN, środki BWD- 3 720,00 PLN     Wzory umów

Joga dla każdego!

04.11.2020 11:00

Dolnośląski Instytut Doradczy realizuje zadanie pt. „Joga dla każdego”. Jego celem jest organizacja cyklu szkoleń dla osób z uszkodzeniami wzroku, słuchu, mowy, z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną aktywizujących społecznie te osoby. To przykład na wykorzystanie nowych technologii i aktywizację fizyczną poprzez zdalne kierowanie ćwiczeniami.

Joga dla każdego - projekt DID.

Realizacja projektu ma służyć wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami, w tym przypadku ułatwić dostęp do opracowanych i dostosowanych ćwiczeń jogi. Zadanie przyjęło formę zajęć on-line. Uczestnikom warsztatów przekazane zostały filmy z ćwiczeniami, zawierające tłumaczenie na język migowy oraz specjalny komentarz. Po zakończeniu projektu filmy umieszczone zostaną na kanale YouTube organizacji realizującej zadanie. Cały warsztat składa się z 24 filmów (po ok. 40 minut każdy). Wnioskodawca szacuje, że kurs zakłada około 3 miesiące regularnych ćwiczeń.


Zachęcamy do obejrzenia pierwszego odcinka ćwiczeń:
https://fb.watch/1ycq781Sg0/


Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji samorządu województwa dolnośląskiego.