rozmiar czcionki: A | A | A

Gala IX edycji konkursu „Samorząd Równych Szans” za nami!

20.03.2018 10:06

W poniedziałek, 26 lutego 2018 roku odbyła się finałowa Gala konkursu „Samorząd Równych Szans” 2017. na najlepsze działania samorządów, przyczyniające się do wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami, w różnych aspektach życia społecznego i zawodowego.


Wydarzenie miało miejsce magicznej scenerii Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, które swoją atmosferą podniosło rangę wydarzenia i sprawiło, że wrażenia z Gali pozostaną niezapomniane.
Galę otworzył recital wokalistki – Aleksandry Gudacz, która zasłynęła m.in. podczas znanego Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Następnie zgromadzonych powitała dr Anna Rdest, z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, która prowadziła całą Galę. Po przywitaniu wszystkich zebranych przez Aleksandra Waszkielewicza – pomysłodawcę konkursu i głównego gospodarza wydarzenia – głos zabrali reprezentanci patronów honorowych Gali, m.in. doktor Sylwia Spurek – Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania, Marta Mordarska - Dyrektor Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych oraz Ilona Raczyńska-Ciszak, która przekazała zgromadzonym słowa pozdrowienia od Europosła Marka Plury. Słowa powitania skierowali do zgromadzonych także reprezentanci jednostek będących partnerami konkursu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz Urzędów Marszałkowskich Województwa Małopolskiego, Śląskiego i Dolnośląskiego.
Jak co roku na Gali obecni byli przedstawiciele wyróżnionych i nagrodzonych samorządów z całej Polski, którzy na co dzień dążą do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami. To właśnie dzięki ich mobilizacji i zaangażowaniu możliwe jest wypracowanie działań, o które na co dzień walczy środowisko osób z niepełnosprawnościami. W edycji ogólnopolskiej samorządy zostały ocenione i nagrodzone w trzech grupach: najlepsza gmina, najlepszy powiat ziemski/województwo oraz najlepszy powiat grodzki. Natomiast projekty z terenów Małopolski i Śląska dodatkowo wzięły udział w edycjach regionalnych konkursu. Wszystkie samorządy, które wykazały się wyjątkową inicjatywą i pomysłem otrzymały wyróżnienie lub statuetkę oraz tytuł „Samorząd Równych Szans”. Na wniosek Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących zostało także przyznane wyróżnienie specjalne dla Gminy Kępice. Uhonorowanie działań samorządów ma być także zachętą do działania tych jednostek administracji publicznej, które jeszcze nie zgłosiły się do konkursu.  Wszystkie nagrodzone projekty znajdują się w ogólnopolskiej Bazie Dobrych Praktyk (http://www.bazadobrychpraktyk.firr.org.pl/).
Podczas Gali konkursu „Samorząd Równych Szans” 2017 nie mogło zabraknąć kilku słów na temat Założeń dla Nowego Systemu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Obecnie trwają liczne spotkania z przedstawicielami władz. Działania, które podejmuje coraz więcej samorządów są dowodem, że zaproponowane zmiany są możliwe do realizacji. 
Została przyznana także Nagroda Specjalna, dla dra Krzysztofa Kurowskiego z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Doceniony został jego wkład i zaangażowanie w kształtowanie dostępnego dla osób z niepełnosprawnościami środowiska lokalnego oraz konsekwentne szerzenie idei niezależnego życia. Nagrodę wręczyli przedstawiciele środowiska organizacji działający na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Po raz kolejny konkurs „Samorząd Równych Szans” pokazał ile wspaniałych i cennych inicjatyw już zostało podjętych, ale jednocześnie - jak wiele jeszcze trzeba zrobić. Cieszy jednak fakt, że coraz więcej samorządów jest świadomych problemów, z jakimi borykają się ich mieszkańcy i starają się im przeciwdziałać. Jest to nadzieja na przyszłość, która pokazuje, że idea „Za Niezależnym Życiem” jest możliwa do urzeczywistnienia i należy dążyć do jej realizacji.
Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na Galę konkursu. Dziękujemy wszystkim samorządom, które zgłosiły swoje działania do konkursu, gratulujemy laureatom a wszystkich zapraszamy do kolejnej, dziesiątej już edycji!