rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON- 20 000,00 PLN, środki BWD- 15 000,00 PLN


     Wzory umów

Gala Finałowa Konkursu Lodołamacze 2020

13.10.2020 15:13

W Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się finałowa Gala Konkursu Lodołamacze 2020. Uroczystość swoją obecnością uświetniła Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. Samorząd województwa dolnośląskiego reprezentowała Bogusława Kulińska, Dyrektor Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Gala Finałowa Lodołamacze 2020

Już po raz piętnasty nagrodzono pracodawców wrażliwych społecznie. Podczas Gali Finałowej Konkursu Lodołamacze wyróżniono te osoby i instytucje, które w sposób odpowiedzialny i godny naśladowania podchodzą do zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. – Przez 15 lat konkurs z pewnością zyskał swoją markę i stał się jedną z ważniejszych inicjatyw promujących integrację społeczną i aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami – mówiła w Zamku Królewskim w Warszawie Agata Kornhauser-Duda.


Wśród nagrodzonych są przy dolnośląskie instytucje i firmy: Fundacja Promyk Słońca, Warsztat Terapii Zajęciowej Ostoja Wrocław oraz ABC Service z Wrocławia. - To wielka radość oklaskiwać dolnośląskie organizacje. W naszym regionie bardzo wiele uwagi poświęca się aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Co roku na scenie w Zamku Królewskim nagradzane są instytucje z Dolnego Śląska. W imieniu Samorządu Województwa serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym, a w szczególności Dolnoślązakom - powiedziała Bogusława Kulińska.


Laureaci Lodołamaczy to firmy, instytucje i organizacje przełamujące stereotypy i uprzedzenia. To pracodawcy otwarci na potrzeby osób niepełnosprawnych, których przedsiębiorstwa dały szansę swoim pracownikom na pracę i rozwój. W ich firmach osoba z niepełnosprawnością jest pełnosprawnym pracownikiem zaangażowanym we wspólne budowanie sukcesu firmy. – Każdy jubileusz skłania do refleksji, do dokonywania podsumowań, ale też do składania gratulacji – powiedziała Pierwsza Dama, która pogratulowała sukcesu pomysłodawcom, organizatorom i wszystkim uczestnikom konkursu. – W tej szlachetnej rywalizacji wzięło udział ponad 5 tysięcy przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne, spośród których Kapituły Konkursu wyłoniły 1380 laureatów i 166 wyróżnionych w obecnie już 7 kategoriach – podsumowała Małżonka Prezydenta. – Uważam, że największą zasługą konkursu jest fakt, że coraz więcej firm, coraz więcej organizacji, instytucji, samorządów, stowarzyszeń i ludzi mediów angażuje się w kruszenie lodów obojętności wobec problemu, jakim bywa całkowite lub częściowe wykluczenie zawodowe osób niepełnosprawnych – podkreśliła.


Laureaci zostali nagrodzeni w następujących kategoriach:


Zatrudnienie Chronione
Elbląska Spółdzielnia Niewidomych ELSIN (Elbląg).
ABC-Service Sp. Jawna, R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk Zakład Pracy Chronionej (Wrocław).
DRAMERS S.A., Rabowice (Swarzędz)
 
 
Otwarty Rynek Pracy
Fundacja Leżę i Pracuję (Katowice)
Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8 (Warszawa)
Spółdzielnia Socjalna DALBA (Puck)
 
 
Instytucja
Fundacja Promyk Słońca (Wrocław)
Caritas Archidiecezji Lubelskiej (Lublin)
 
 
Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
Warsztat Terapii Zajęciowej przy PSONI Koło w Krośnie
Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia OSTOJA we Wrocławiu
Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi
Wyróżnienie: Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki (Ozorków)
 
 
Przyjazna Przestrzeń
Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
Wyróżnienie: Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku
 
 
Zdrowa Firma
Kopalnia Soli „Wieliczka”
 

Dziennikarz bez Barier
Przemysław Kossakowski
Wyróżnienia: Katarzyna Dowbor, Anna Morawska
 
 
Nagrody zostały przyznane także w kategoriach Lodołamacz Specjalny – otrzymała ją siostra Małgorzata Chmielewska, wyróżnienie w tej kategorii otrzymał dr Krzysztof Kurowski.
 
Kapituła przyznała również statuetkę Super Lodołamacza, a wręczyła ją Pierwsza Dama – nagroda powędrowała do Futbolowej Bandy.


W trakcie finałowej gali w Zamku Królewskim w Warszawie wystąpili Andrzej Piaseczny oraz Dorota Osińska.
 
 
Kapitułę Konkursu Lodołamacze 2020 tworzyli w tym roku: Małgorzata Jarosińska-Jedynak – minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Andrzej Kwaliński – Główny Inspektor Pracy, Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny, Jan Filip Libicki – Senator RP, Sławomir Piechota – Poseł na Sejm RP, Gertruda Uścińska – prezes Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Tomasz Chróstny – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krzysztof Michałkiewicz – Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prof. dr hab. med. Andrzej Matyja – Prezes Najwyższej Rady Lekarskiej, Krzysztof Skowroński – Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Iwona Schymalla – Prezes w Fundacji Żyjmy Zdrowo, redaktor naczelny portalu internetowego Medexpress.pl, prof. dr inż. architekt Ewa Kuryłowicz – wiceprezes w autorskiej pracowni architektury Kuryłowicz & Associates; kierownik Zakładu Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, Jarosław Olechowski – dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, Michalina Topolewska – Redaktor Dziennik Gazeta Prawna, Karolina Hamer – Paraolimpijka, polska pływaczka.
 

Źródło: lodolamacze.info.pl