rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON- 90000,00 PLN, środki BWD- 10260,00 PLN


     Wzory umów

Fundacja L’Arche promuje wolontariat

09.10.2019 07:55

Dolnośląska Biblioteka Publiczna była miejscem otwarcia wernisażu prac zorganizowanego przez Fundację L’arche dotyczącego promocji wolontariatu wspierającego osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W uroczystości uczestniczył Paweł Parus, Pełnomocnik Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

„ABC Dobroci – kampania społeczna promująca wolontariat na rzecz osób z niepełnosprawnością” to projekt realizowany przez wrocławską wspólnotę Fundacji L’Arche w okresie maj – grudzień 2019 r. Projekt został dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.  Celem kampanii jest uwrażliwienie młodych ludzi na obecność i potrzeby osób z niepełnosprawnością.


- W ramach projektu powstała wystawa pt. „My i ONI: Iloraz serca” prezentowana w październiku 2019 r. (od 7. do 21. października) w bezpośrednim sąsiedztwie wrocławskiego Rynku na ul. Świdnickiej. Bohaterami zdjęć są niepełnosprawni mieszkańcy i przyjaciele wrocławskiej wspólnoty oraz towarzyszący im wolontariusze – młodzi ludzie, którzy wspólnie spędzają czas.  Znają się i bez problemu znajdują wspólny język.  W ich wzajemnych kontaktach  (nie)pełnosprawność nie jest barierą. Taka jest też idea, którą chcemy przekazać – otwierając się na drugiego człowieka, odnajdujemy to, co nas łączy, a jednocześnie uczymy się akceptować nasze różnice -
powiedziała Dominika Chylińska, Fundraiser Fundacji L'Arche


Wolontariusze zaangażowani w działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością podzielili się też swoim doświadczeniem i przemyśleniami związanymi z tym obszarem swojego życia. W efekcie powstał  cykl rozmów, w których pokazano różne oblicza wolontariatu, a także osobisty wpływ, jaki wolontariat miał, i nadal ma, na rozmówców.


Ostatnim elementem kampanii będą spotkania w dolnośląskich szkołach, w trakcie których zaprezentowane zostaną doświadczenia wspólnego życia z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. W ten sposób Fundacja chce zachęcić młodzież do tego, by otworzyła się na kontakt z osobami z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wolontariat.


Wrocławska wspólnota Fundacji L’Arche, realizator projektu, od 2003 roku prowadzi dwa domy o charakterze rodzinnym oraz wspólnotę sąsiedzką mieszkań chronionych. Obecnie mieszkają w nich 24 osoby z niepełnosprawnością. Ponadto we wrocławskich szkołach i przedszkolach  Fundacja prowadzi zajęcia oraz warsztaty edukacyjne, dzięki którym pomaga dzieciom i młodzieży zrozumieć osoby z niepełnosprawnością.