rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON- 20 000,00 PLN, środki BWD- 15 000,00 PLN


     Wzory umów

Drugie życie - ekologiczne warsztaty Stowarzyszenia Bliżej Ciebie

01.10.2020 15:30

Stowarzyszenie Bliżej Ciebie przy Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy zakończyło realizację projektu “Drugie życie” polegającego na przeprowadzeniu cyklu zajęć rozwijających zdolność wtórnego wykorzystywania materiałów i uwrażliwiających na potrzebę ograniczania produkcji śmieci.

Warsztaty ekologiczne

W warsztatach wzięło udział 35 uczestników WTZ w Świdnicy, którzy zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu segregacji śmieci (recyclingu), a także wtórnego, twórczego ich wykorzystania (upcyclingu).


Jednym z punktów projektu było wykonanie z materiałów odzyskanych (gazety, zadrukowany papier, rolki papierowe, butelki plastikowe, sklejka, skrawki materiałów, etc.) artystycznych przedmiotów użytkowych. Dzięki temu materiały te otrzymały drugie życie, zamiast wylądować na śmietniku.

Drugim punktem było nagranie filmików-tutoriali, na których uczestnicy warsztatów wystąpili w roli nauczycieli i prezentowali wybrane techniki artystyczne pozwalające na uzyskanie pięknych przedmiotów z materiałów z odzysku.


Stowarzyszenie „Bliżej Ciebie” to organizacja społeczna działająca na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.  Powstało z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych i ich nauczycieli. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego 5 listopada 2008 roku.


- Razem chcemy stwarzać warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, dążyć do wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych, zmieniać wizerunek osoby niepełnosprawnej. Dlatego organizujemy zajęcia edukacyjne, rekreacyjne, grupy wsparcia, wyjazdy na turnusy… Chętnie spotykamy się ze sobą, bo jesteśmy grupą przyjaciół, wspólnie bawimy się, uczymy, wspieramy, dzieląc się tym, co w nas najlepsze. Wyznajemy zasadę, że każdy ma własną ścieżkę rozwoju, oraz prawo  i obowiązek do podążania nią, aby godnie i szczęśliwie przeżyć swe życie - czytamy na stronie Stowarzyszenia.


Zachęcamy do obejrzenia filmu podsumowania projektu:
https://www.youtube.com/watch?v=ZghgMIwMJA0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR13GZ2hXCNxlFJIavZ1uZeP8ECUAXy5XpHsdBoeYLPql8qtoZv3OrNE8Es


Zadanie było finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.