rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON- 0,00 PLN, środki BWD- 0,00 PLN


     Wzory umów

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego ws. zawieszenia działalności niektórych placówek

27.04.2020 13:19

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego do Starostów, Burmistrzów i Prezydentów Miast ws. czasowego zawieszenia działalności na terenie województwa dolnośląskiego w: placówkach wsparcia dziennego, dziennych domach i klubach seniora, w tym placówek działających w ramach Programu Senior+, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej.

Wojewoda Dolnośląski poleca starostom, prezydentom miast, burmistrzom, wójtom, z terenu województwa dolnośląskiego czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa dolnośląskiego, w terminie od 25 kwietnia 2020 roku do 10 maja 2020 roku:


- placówkach wsparcia dziennego;

- dziennych domach i klubach seniora w, w tym placówek działających w ramach programu “Senior+”;

- środowiskowych domach samopomocy;

- warsztatach terapii zajęciowej.


Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia i nie wymaga uzasadnienia.