rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON- 0,00 PLN, środki BWD- 0,00 PLN     Wzory umów

Czernickie Forum Integracji Osób z Niepełnosprawnościami

10.01.2020 12:28

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach odbyło się wczoraj z inicjatywy gminy Czernica Forum Integracji Osób z Niepełnosprawnościami. Na zaproszenie wójta Włodzimierza Chlebosza odpowiedzieli reprezentanci samorządów i organizacji pozarządowych. Nie zabrakło przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W forum uczestniczyli: Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek Dolnego Śląska, Paweł Parus, pełnomocnik marszałka ds. osób z niepełnosprawnościami i Agnieszka Kowal, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Czernickie Forum Integracji Osób z Niepełnosprawnościami

Głównym celem spotkania  była prezentacja poglądów i pomysłów dotyczących między innymi zapewnienia na terenie gminy warunków lokalowo-przestrzennych dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami. Przedmiotem debaty była także problematyka dotycząca wyzwań architektonicznych, transportowych oraz wszelkich form aktywizacji zawodowej i społecznej w zakresie, w jakim samorządy mogą i powinny wykazywać aktywność.


Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony władz powiatu. Z zaproszenia skorzystali między innymi: Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego, Milan Uśak burmistrz gminy Siechnice, Arleta Szmigielska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, radni powiatu wrocławskiego  czy Piotr Duszeńko reprezentujący gminę Długołęka. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele dolnośląskich organizacji pozarządowych, m.in.: Adam Komar, prezes Fundacji Potrafię Pomóc, Ryszard Kuchczyński, wiceprzewodniczący PTSR O/Dolnośląski, Anna Janus, koordynator projektów w Fundacji Imago. Silną reprezentację miało także lokalne środowisko osób z niepełnosprawnościami.


Podczas debaty nie zabrakło gorącej dyskusji i często kontrowersyjnych zagadnień. Wiele uwagi poświęcono współpracy pomiędzy samorządami w powiecie wrocławskim oraz propozycji różnorakich działań mających się przyczynić do rozwoju usług społecznych w gminie Czernica. Spotkanie trwało około 5 godzin i przyniosło wiele spostrzeżeń i rekomendacji. Wszyscy uczestnicy wstępnie zadeklarowali kontynuację rozmów i zaangażowanie w realizacji konkretnych rozwiązań.