rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON- 20 000,00 PLN, środki BWD- 15 000,00 PLN


     Wzory umów

5. Dolnośląski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami

12.10.2020 12:15

W imieniu Marcina Krzyżanowskiego, wicemarszałka Dolnego Śląska zapraszamy do udziału w 5. Dolnośląskim Konwencie Regionalnym Osób z Niepełnosprawnościami "DOSTĘPNY DOLNY ŚLĄSK", który odbędzie się 19 października 2020 r. w godz. 10.00-14.00

Wydarzenie będzie miało formę on-line i będzie dostępne pod linkiem:
https://www.facebook.com/dolnoslaskikonwentON


Już po raz piąty Konwent Regionalny będzie miejscem wymiany doświadczeń i wiedzy całego środowiska osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin, organizacji oraz instytucji samorządowych.
PROGRAM

10.00 - 10.20 otwarcie Konwentu

10.20 - 11.50 panel 1.: Koordynator dostępności w samorządzie lokalnym - rola i zadania

11.50 - 12.05 przerwa

12.05 - 13.35 panel 2: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowiskach lokalnych

13.20 - 14.00 podsumowanie prac grup panelowych, dyskusja i zakończenie Konwentu


Konwent będzie tłumaczony na język migowy.
Wchodząc na https://www.facebook.com/dolnoslaskikonwentON w dniu wydarzenia mogą Państwo być nie tylko Obserwatorami dyskusji, ale także jej aktywnymi Uczestnikami i Uczestniczkami. W trakcie transmisji będzie możliwość zadawania pytań Panelistom i Panelistkom przez komunikator internetowy. Postaramy się, aby żadne z pytań nie pozostało bez odpowiedzi.


Prosimy o rejestrację Pani/Pana udziału w wydarzeniu poprzez wypełnienie ankiety do dnia 16.10.2020r.: https://tiny.pl/7lcz4


W dniu Konwentu w godz.12.00-18.00 będzie można skorzystać z bezpłatnych telefonicznych konsultacji radców prawnych. Konsultacje będą udzielane pod numerami telefonów: 695 488 168, 695 488 170, 782 525 073, 727 513 190, 512 897 040, 608 618 942 na hasło „Konwent”.


W trakcie konwentu będzie można skorzystać z informacji udzielanej przez pracowników MOPS Wrocław. Konsultacje będą udzielane pod numerem telefonu: 501 928 325.
Postulaty wypracowane na Konwencie Regionalnym będą przekazane na Kongres Ogólnopolski Osób z Niepełnosprawnościami który odbędzie się 24 października 2020r.


W razie pytań zapraszamy do kontaktu: e.pulawska@eudajmonia.pl; tel. 881 476 976, 510 169 986


Wydarzenie zostało objęte Patronatami Honorowymi: