rozmiar czcionki: A | A | A

3. spotkanie wrocławskiej grupy branżowej do spraw osób z niepełnosprawnościami

07.01.2019 14:18

Przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych działających na rzecz mieszkańców Wrocławia zapraszamy na 3. spotkanie wrocławskiej grupy branżowej do spraw osób z niepełnosprawnościami oraz dostępności przestrzeni publicznej i usług.

Tematem wiodącym spotkania będzie dostępność przestrzeni publicznej oraz usług dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Więcej informacji na FB: https://www.facebook.com/dolnoslaskikonwentON/


Termin: 22 stycznia 2019r., godz. 10.00-12.00
Miejsce: Sensor, ul. Zachodnia 1
Cel: dyskusja, postulaty i rekomendacje w zakresie dostępności przestrzeni publicznej Wrocławia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami

Spotkanie odbędzie się w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami. W razie potrzeby oferujemy wsparcie asystentów lub tłumaczenie w PJM.


Zgłoszenia udziału w spotkaniu oraz zapotrzebowanie na asystentów i tłumacza PJM proszę przesyłać na adres: j.rejmer@eudajmonia.pl do 20 stycznia 2019 roku.