rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON- 90000,00 PLN, środki BWD- 10260,00 PLN


     Wzory umów

20 lat Stowarzyszenia św. Celestyna

19.05.2011 16:02

Były podziękowania, gratulacje i okolicznościowe przemówienia dla osób wielkiego serca, które z miłością i zaangażowaniem opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi. Mowa o kierownictwie i pracownikach Stowarzyszenia św. Celestyna w Mikoszowie. Placówka już od 20 lat prowadzi działalność rehabilitacyjno-wychowawczą. Dziś, w uroczystym jubileuszu uczestniczył wicemarszałek Radosław Mołoń.

Stowarzyszenie udziela wszechstronnej pomocy medycznej i rehabilitacyjnej osobom niepełnosprawnym. Ne terenie ośrodka zlokalizowane jest przedszkole z elementami integracji, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła przysposabiająca do pracy, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodek wolontariatu, grupa rehabilitacyjno-wychowawcza, ośrodek hipoterapii i zakład aktywności zawodowej. Niedawno otwarto też nowoczesny pawilon edukacyjny.

Więcej o działalności stowarzyszenia na stronie:
www.celestyn.pl