rozmiar czcionki: A | A | A


     Wzory umów

2. spotkanie „Wojewódzkiej grupy na rzecz rozwoju usług wspierających niezależne życie

19.07.2019 14:27

18 lipca 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy ulicy Walońskiej odbyło się drugie spotkanie „Wojewódzkiej grupy na rzecz rozwoju usług wspierających niezależne życie”. Uczestniczyli w nim przede wszystkim przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów.

Spotkanie w UMWD

Podczas spotkania omawiano m.in. co nowego pojawiło się w ogłoszonym konkursie na realizację usług wspierających niezależne życie ze środków Unii Europejskiej. Przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego mówił także o realizacji programów w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Rozważano ponadto potrzebę uruchomienia środków na wkłady własne do projektów związanych z realizacją usług wspierających niezależne życie. Na koniec omówiono prowadzone obecnie przez dolnośląskie organizacje pozarządowe projekty związane z usługami asystenckimi.


- W obliczu ogłoszonego kilka dni temu konkursu na realizację zadań związanych z usługami wspierającymi niezależne życie finansowanego ze środków unijnych bardzo ważne jest tworzenie miejsca spotkań, w którym zainteresowane organizacje mogą nie tylko zdobyć informacje ale także rozwiać wiele wątpliwości. Stąd też zaproszeni goście reprezentujący: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy czy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozwój usług asystenckich na Dolnym Śląsku jest jednym z priorytetów regionalnej polityki społecznej w związku z czym nasz samorząd będzie regularnie organizował w tego typu spotkania - podsumowuje Paweł Parus, pełnomocnik marszałka ds. osób z niepełnosprawnościami.