rozmiar czcionki: A | A | A


     Wzory umów

Dopłaty dla pracowników niepełnosprawnych. Zmiany w ustawie o rehabilitacji osób...

Dodano: 02-04-2020

Przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zakłada szereg nowych rozwiązań, które pozwolą pracodawcom zapewnić wynagrodzenia dla pracowników niepełnoprawnych i utrzymać miejsca pracy na czas zawieszenia działalności lub zmniejszenia przychodów.

[więcej]

Informacja o wydłużeniu terminu naborów wniosków

Dodano: 31-03-2020

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że zaplanowane obecnie terminy naborów w ramach programów resortowych pn.: "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2020 oraz "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 ulegają zmianom.

[więcej]

Wsparcie samorządu dla organizacji pozarządowych

Dodano: 27-03-2020

Aktualna sytuacja epidemiologiczna może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie organizacji pozarządowych oraz zadań realizowanych przez ngo’sy. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dostrzegając zagrożenia, z którymi mogą zetknąć się dolnośląskie organizacje pozarządowe rekomenduje rozwiązania, których celem jest umożliwienie realizacji zleconych zadań.

[więcej]

Codzienne filmowe raporty o sytuacji na Dolnym Śląsku

Dodano: 25-03-2020

W związku z trudną sytuacją panującą w naszym kraju związaną z pandemią koronawirusa na naszym kanale YouTube będą ukazywały się regularne filmowe raporty o bieżącej sytuacji na Dolnym Śląsku. Materiały będą miały wbudowaną ścieżkę napisów, co ułatwi odbiór osobom z dysfunkcjami wzroku. Zachęcamy do subskrypcji i udostępniania sprawdzonych informacji. YouTube - Nie ma barier Dolny Śląsk

[więcej]

Polecenie Wojewody Dolnośląskiego o zamnięciu placówek

Dodano: 25-03-2020

Polecenie Wojewody Dolnośląskiego dotyczące przedłużenia zawieszenia działalności wszelkich placówek wsparcia dziennego, żłobków, klubów dziecięcych, centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora, w tym placówek działających w ramach Programu Senior+ oraz środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej w terminie od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

[więcej]

Ruszyły nabory do programów finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego

Dodano: 17-03-2020

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków do programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” oraz programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020.

[więcej]

Polecenie Wojewody Dolnośląskiego o zamknięciu ośrodków

Dodano: 12-03-2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Wojewoda Dolnośląski wydał polecenie o zamknięciu ośrodków dedykowanych aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami na Dolnym Śląsku.

[więcej]