rozmiar czcionki: A | A | A

Środki finansowe na działania realizowane na rzecz młodzieży – stan na 4 października 2017r.

Dodano: 05-10-2017

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane na rzecz młodzieży w 2017r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) środki zostały wykorzystane.

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a

Dodano: 05-10-2017

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817 z późn. zm. ) na realizację zadania publicznego pn. „Niezbędnik Studenta WPAE”.

[więcej]

Środki finansowe na działania realizowane na rzecz młodzieży – stan na 12 września 2017r.

Dodano: 18-09-2017

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane na rzecz młodzieży w 2017r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) jest do dyspozycji kwota 3 000,00 zł.

[więcej]

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty w trybie art. 19a

Dodano: 18-09-2017

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Rowerem do Szkoły”.

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a

Dodano: 18-09-2017

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817 z późn. zm. ) na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój młodzieżowego samorządu w Gminie Stare Bogaczowice” .

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a

Dodano: 08-09-2017

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817 z późn. zm. ) na realizację zadania publicznego pn. „Niezbędnik Studenta WPAE”.

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a

Dodano: 04-09-2017

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Młodzieżowa Rada Miejska Kłodzka – Ostry Start”.

[więcej]