rozmiar czcionki: A | A | A

Dział Dziedzictwa Kulturowego w Departamencie Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy


Pisma dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego w ramach naboru wniosków o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego, należy składać pod adresem:

Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy
Dział Dziedzictwa Kulturowego

Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
tel. 71 776-93-91


Podstawa prawna udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego:


Uchwała nr XXVIII/788/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego.

Uchwała nr XVIII/466/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/788/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2012 r.


Do góry