rozmiar czcionki: A | A | A

Klucz Dolnośląskiej Stolicy Kultury został przekazany Powiatowi Złotoryjskiemu

Powiat Złotoryjski- laureat tegorocznego konkursu rozpoczął w minioną sobotę (18.03.2017 r.) realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury”. Podczas uroczystości w Złotoryjskim Ośrodku Kultury, Starosta Ryszard Raszkiewicz otrzymał symboliczny „Klucz”, który był w posiadaniu Powiatu Wałbrzyskiego - zwycięzcę konkursu w 2016 roku.

Specjalne podziękowania organizatorzy przekazali Tadeuszowi Samborskiemu – Członkowi Zarządu Województwa Dolnośląskiego odpowiedzialnemu za sprawy kultury oraz Wandzie Gołębiowskiej  dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, za zorganizowanie i umożliwienie powiatom Dolnego Śląska udziału w konkursie. W ceremonii otwarcia uczestniczyła również Jadwiga Szeląg - wiceprzewodnicząca Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Małgorzata Sroczyńska-Kordys - zastępca dyrektora Wydziału Kultury UMWD.  Wśród wielu zaproszonych gości licznie przybyli przedstawiciele samorządów, poseł na Sejm Elżbieta Stępień oraz przedstawiciele instytucji i organizacji, które będą współtworzyć tegoroczny program. Pierwszym takim wydarzeniem był XII Kaczawski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich, który odbywał się w dniach 18-19 marca w Złotoryjskim Ośrodku Kultury.

Uroczystość otwarcia uświetnił występ Zespołu Reprezentacyjnego Polskiego Związku Łowieckiego pod kierownictwem Mieczysława Leśniczaka oraz zaproszeni artyści z Czech – zespół „Trubaci” OMS Prerov. Na scenie wystąpił również znakomity skrzypek Artur Banaszkiewicz, który swoimi popisami wzbudził wśród złotoryjskej publiczności owacje na stojąco.

Przedsięwzięcia w ramach projektu „Dolnośląska Stolica Kultury 2017” będą realizowane na terenie powiatu złotoryjskiego do 15 grudnia 2017 roku.Laureatem konkursu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” w 2017 roku został Powiat Złotoryjski

Oferty do konkursu złożyły dwa powiaty: Powiat Lwówecki i Powiat Złotoryjski. Komisja Konkursowa ustaliła, że ocenie merytorycznej będzie podlegała oferta Powiatu Złotoryjskiego ponieważ oferta Powiatu Lwóweckiego nie spełniła wymogów formalnych. Komisja dokonała wyboru laureata konkursu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” w 2017 roku, którym został Powiat Złotoryjski. Po  przyjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego informacji o wyłonieniu laureata przez Komisję, Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 200 000 zł Powiatowi Złotoryjskiemu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury”. Projekt będzie realizowany w dniach od 13 marca do 15 grudnia 2017 r.

Województwo Dolnośląskie zaprasza dolnośląskie starostwa do udziału w drugiej edycji konkursu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury”

Warunkiem udziału w konkursie jest przedłożenie propozycji programu imprez kulturalnych realizowanych w terminie od  13 marca do 15 grudnia 2017  roku w mieście powiatowym oraz w sąsiadujących gminach i miastach należących do tego powiatu wraz z preliminarzem kosztów.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 1 lutego 2017 roku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, (PARTER) z dopiskiem „Dolnośląska Stolica Kultury 2017”.

Przy składaniu ofert proponujemy skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oferty wraz z wzorem rocznego programu imprez kulturalnych z preliminarzem kosztów oraz wzoru tabeli z kryteriami podlegającymi ocenie merytorycznej komisji konkursowej do projektu.

 W przypadku pytań lub uzyskania informacji prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Kultury Departamentu Spraw Społecznych UMWD, panem Januszem Łuckim. Tel. 071/ 770 43 22, w godz. 7.30 -15.30. e-mail: janusz.lucki@dolnyslask.pl


Pliki do pobrania:


Regulamin konkursu

Oferta


Program z preliminarzem


Kryteria oceny merytorycznej


Sprawozdanie