rozmiar czcionki: A | A | A

Laureatem konkursu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” w 2018 roku został Powiat Bolesławiecki

Oferty do konkursu złożyły trzy powiaty: Powiat Bolesławiecki, Powiat Lwówecki i Powiat Wołowski. Komisja Konkursowa ustaliła, że ocenie merytorycznej będą podlegały oferty Powiatu Bolesławieckiego i Powiatu Lwóweckiego, ponieważ oferta Powiatu Wołowskiego nie spełniła wymogów formalnych. Komisja dokonała wyboru laureata konkursu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” w 2018 roku, którym został Powiat Bolesławiecki. Po przyjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego informacji o wyłonieniu laureata przez Komisję, Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 200 000 zł Powiatowi Bolesławieckiemu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury”. Projekt będzie realizowany w dniach od 12 marca do 14 grudnia 2018 r.

 

Województwo Dolnośląskie zaprasza dolnośląskie starostwa do udziału w trzeciej edycji konkursu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury”

Warunkiem udziału w konkursie jest przedłożenie propozycji programu imprez kulturalnych realizowanych w terminie od 12 marca do 14 grudnia 2018 roku w mieście powiatowym oraz w sąsiadujących gminach i miastach należących do tego powiatu wraz z preliminarzem kosztów.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 22 stycznia 2018 roku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, (PARTER) z dopiskiem „Dolnośląska Stolica Kultury 2018”.

Proponujemy skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oferty realizacji projektu wraz z harmonogramem imprez kulturalnych i preliminarzem kosztów oraz wzoru tabeli z kryteriami podlegającymi ocenie merytorycznej powołanej komisji konkursowej do projektu.

W przypadku pytań lub uzyskania informacji prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Kultury Departamentu Spraw Społecznych UMWD, p. Janem Socha. Tel. 071/ 770 43 22, w godz. 7.30 -15.30. e-mail: jan.socha@dolnyslask.pl

Pliki do pobrania:


Regulamin konkursu


Oferta


Program z preminarzem


Kryteria oceny merytorycznej


Sprawozdanie

Konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury”

W dniu 15 grudnia 2017 r. w Sali Widowiskowej Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pn. Dolnośląska Stolica Kultury skierowanego do powiatów Dolnego Śląska w 2017 roku. Organizatorem był laureat tegorocznego konkursu – Powiat Złotoryjski.

W uroczystej gali uczestniczył Tadeusz Samborski – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego odpowiedzialny za sprawy kultury. Na jego ręce organizatorzy złożyli specjalne podziękowania za bardzo dobrą współpracę i wsparcie Urzędu w promowaniu kultury na Dolnym Śląsku.

W ceremonii zamknięcia uczestniczyły również: radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jadwiga Szeląg, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Julita Zaprucka i zastępca dyrektora Małgorzata Sroczyńska-Kordys. Powiat Złotoryjski reprezentował Starosta Ryszard Raszkiewicz. Na uroczystość przybyli także przedstawiciele stowarzyszeń, samorządów oraz instytucji i organizacji, które współpracowały przy realizacji tegorocznego projektu. Wręczono im listy gratulacyjne oraz pamiątkowe statuetki w formie „klucza do kultury dolnośląskiej”. Dzięki tej współpracy udało się zrealizować kilkanaście przedsięwzięć kulturalnych, które na stałe wpisują się w kalendarz imprez Powiatu Złotoryjskiego.

Oprawę artystyczną zapewnił działający od 1959 r. przy Katedrze Filologii Słowiańskiej Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki”. Występ zespołu był prawdziwą, niepowtarzalną, dwugodzinną ucztą pełną barw, muzyki i ekspresji. To znakomite widowisko, zachwyciło nie tylko miłośników folkloru, ale także wszystkich tych, którym szczególnie bliskie sercu są muzyka, śpiew i taniec.

 

Klucz Dolnośląskiej Stolicy Kultury został przekazany Powiatowi Złotoryjskiemu

Powiat Złotoryjski- laureat tegorocznego konkursu rozpoczął w minioną sobotę (18.03.2017 r.) realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury”. Podczas uroczystości w Złotoryjskim Ośrodku Kultury, Starosta Ryszard Raszkiewicz otrzymał symboliczny „Klucz”, który był w posiadaniu Powiatu Wałbrzyskiego - zwycięzcę konkursu w 2016 roku.

Specjalne podziękowania organizatorzy przekazali Tadeuszowi Samborskiemu – Członkowi Zarządu Województwa Dolnośląskiego odpowiedzialnemu za sprawy kultury oraz Wandzie Gołębiowskiej  dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, za zorganizowanie i umożliwienie powiatom Dolnego Śląska udziału w konkursie. W ceremonii otwarcia uczestniczyła również Jadwiga Szeląg - wiceprzewodnicząca Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Małgorzata Sroczyńska-Kordys - zastępca dyrektora Wydziału Kultury UMWD.  Wśród wielu zaproszonych gości licznie przybyli przedstawiciele samorządów, poseł na Sejm Elżbieta Stępień oraz przedstawiciele instytucji i organizacji, które będą współtworzyć tegoroczny program. Pierwszym takim wydarzeniem był XII Kaczawski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich, który odbywał się w dniach 18-19 marca w Złotoryjskim Ośrodku Kultury.

Uroczystość otwarcia uświetnił występ Zespołu Reprezentacyjnego Polskiego Związku Łowieckiego pod kierownictwem Mieczysława Leśniczaka oraz zaproszeni artyści z Czech – zespół „Trubaci” OMS Prerov. Na scenie wystąpił również znakomity skrzypek Artur Banaszkiewicz, który swoimi popisami wzbudził wśród złotoryjskej publiczności owacje na stojąco.

Przedsięwzięcia w ramach projektu „Dolnośląska Stolica Kultury 2017” będą realizowane na terenie powiatu złotoryjskiego do 15 grudnia 2017 roku.Laureatem konkursu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” w 2017 roku został Powiat Złotoryjski

Oferty do konkursu złożyły dwa powiaty: Powiat Lwówecki i Powiat Złotoryjski. Komisja Konkursowa ustaliła, że ocenie merytorycznej będzie podlegała oferta Powiatu Złotoryjskiego ponieważ oferta Powiatu Lwóweckiego nie spełniła wymogów formalnych. Komisja dokonała wyboru laureata konkursu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” w 2017 roku, którym został Powiat Złotoryjski. Po  przyjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego informacji o wyłonieniu laureata przez Komisję, Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 200 000 zł Powiatowi Złotoryjskiemu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury”. Projekt będzie realizowany w dniach od 13 marca do 15 grudnia 2017 r.