rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląskie zabytki będą odnowione

23.10.2009 15:29 15:29

44,8 mln zł – taka kwotę rozdysponował Zarząd Województwa Dolnośląskiego na zadanie związane z Działaniem 6.4. turystyka kulturowa („poza szlakami”). Odnowione zostaną liczne kościoły, ratusze i zabytkowe obiekty. W sumie dotacje otrzymało 21 podmiotów z całego regionu.

Odnowione obiekty sakralne


Spora część unijnej kasy przeznaczona będzie na renowacje kościołów. 1 mln 50 tys. zł. dotacji otrzyma Gmina Nowa Ruda na przebudowę i modernizację poewangelickiego kościoła w Ludwikowicach Kłodzkich na Muzeum Ziemi Sowiogórskiej. W muzeum planowane jest zgromadzenie urządzeń i sprzętów wykorzystywanych przez mieszkańców okolicznych ziem zarówno w rolnictwie jak i codziennym życiu w XVIII – XIX w. W chwili obecnej kościół po ewangelicki w Ludwikowicach Kłodzkich nie jest udostępniany turystom ze względu na zły stan techniczny. Odnowiony zostanie także zabytkowy kościół poewangelicki w Kromnowie z przeznaczeniem na Artystyczną Galerię Izerską. Na ten cel Gmina Stara Kamienica uzyskała dofinansowanie w kwocie 1,152 mln zł. W ramach projektu zostaną przeprowadzone roboty budowlane polegające na odtworzeniu wartości historycznych kościoła i przeznaczenie go na Artystyczną Galerię Izerską. Prezentowane w niej będą pamiątki z przeszłości gminy, prace lokalnych artystów i rzemieślników, organizowane będą koncerty oraz warsztaty artystyczne.  Ponad 1,3 mln zł. z unijnej kasy trafi na renowację Kościoła Wang w Karpaczu. Inwestycja została podzielona na dwa etapy: Etap I obejmuje prace zabezpieczające, konserwatorskie i restauratorskie muru oporowego, cmentarza WANG, Etap II obejmuje oczyszczenie elewacji zewnętrznej oraz uzupełnienie i odtworzenie ubytków w kościele WANG. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie pozyskała natomiast 2,7 mln zł. na rewitalizację barokowego kościoła z 1753 r. Przeprowadzony zostanie tam m.in. generalny remont dachu, konserwacja i naprawa wieżyczek dzwonniczych, naprawa wieży kopuły głównej, wymiana zużytej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie systemów alarmowych, rewitalizacja i konserwacja ambon rokokowych oraz kartusza herbowego nad głównym wejściem do obiektu.
Prawie 200 tys. zł. przeznaczono na zadanie „Podniesienie walorów turystyczno – kulturowych Kościoła Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych na Książu Małym we Wrocławiu wraz z jej filią w Trestnie”. Odnowiony zostanie ołtarz świątyni, obraz przedstawiający patronkę, elementy elewacji zewnętrznych. Przy  Kościele  pw. Niepokalanego Poczęcia  Matki  Boskiej  w  Trestnie odnowiony zostanie zniszczony  pomnik  poświęcony  zmarłym  w  czasie I  wojny  światowej  dawnym  mieszkańcom  Mokrego  Dworu oraz unikalny,  kamienny  zegar  słoneczny  z  roku  1771. Kolejną dotację przyznano Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego Padewskiego w Pieszycach na remont elewacji budynku kościoła. Na ten cel przekazanych zostanie 713 tys. zł.

Przywracanie świetności Ratuszom


7 miejscowości otrzyma dotacje na remonty zabytkowych ratuszów. W Gminie Radków, dzięki dotacji w kwocie 1,5 mln zł. przebudowane zostanie przyziemie zabytkowego budynku ratusza na Centrum Kulturalne oraz przywrócony będzie jego historyczny wygląd poprzez restaurację fasady, elewacji i dachu budynku oraz wymianę stolarki okiennej. 810 tys. zł. przeznaczono zaś na pierwszy etap odbudowy obiektu Ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie. 315 tys. zł. dotacji trafi do Gminy Lubomierz z przeznaczeniem na remont wieży i dachu Ratusza oraz figur kamiennych św. Jana Nepomucena i św. Maternusa w Lubomierzu.
Przeprowadzony zostanie także remont renesansowego Ratusza w Lubaniu. Dofinansowanie na ten cel sięga ponad 2,2 mln zł. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje: prace konserwatorskie wewnętrznych elementów kamiennych, trzech kamiennych portali i tarczy zegarowej, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych, co, instalacji przeciwpożarowej, instalacji elektrycznej, remont części dachu,  elewacji, malowanie oraz zakup wyposażenia do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej i do Muzeum Regionalnego. Do Gminy Prusice trafi dotacja w wysokości 2,7 mln zł. z przeznaczeniem na rewitalizację elewacji ratusza, wieży widokowej oraz rynku, a także na utworzenie Punktu Informacji Turystycznej. 1,2 mln zł. przeznaczono na roboty budowlane wraz z pracami konserwatorskimi i elektrycznymi  Ratusza w miejscowości Lwówek Śląski.
Dotacja w kwocie 295 tys. zł. posłuży natomiast Gminie Gryfów Śląski do renowacji architektury Subregionu Nysa - Kwisa – Bóbr. Planuje się wykonanie remontu dachu budynku zabytkowego ratusza oraz remont elewacji wieży ratusza wraz z kolorystyką oraz wymianę stolarki okiennej.

Zmiany na terenie Wrocławia


4,7 mln zł. dotacji trafi do Instytutu im. Jerzego Grotowskiego na rewitalizację i adaptację zabytkowego budynku przy ul. Na Grobli 30/32 we Wrocławiu z przeznaczeniem na działalność Instytutu, wraz z zakupem sprzętu. Nadanie nowej funkcji ma na celu powstrzymanie postępującej dewastacji obiektu i przywrócenie warunków jego użytkowania oraz udostępnienie uczestnikom projektów kulturowych. W zakresie planowanej inwestycji znajdują sie prace rozbiórkowe, roboty architektoniczno-konstrukcyjne, wykończeniowe, instalacyjne i wyposażenie w niezbędny sprzęt.
Niemal 2,4 mln zł. otrzyma Uniwersytet Wrocławski na rewaloryzację i zagospodarowanie na cele turystyczne terenu dziedzińca wewnętrznego Wydziału Filologicznego. Położony przy placu Nankiera 15 zabytkowy obiekt jest obecnie siedzibą Dziekanatu Wydziału Filologicznego i jego największych instytutów: Filologii Polskiej i Filologii Germańskiej, mieści się tu także Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców oraz biblioteki. Projekt obejmuje swoim zakresem:  renowację elewacji, wymianę nawierzchni dziedzińca, rekompozycję układu ścieżek i dojść, małą architekturę oraz instalację infomatu umożliwiającego odwiedzającym uzyskanie informacji o zabytkowych obiektach.

Dotacje dla miejscowości uzdrowiskowych


Dotacje otrzymały także miejscowości uzdrowiskowe takie jak Polanica- Zdrój, Świeradów- Zdrój oraz Szczawno- Zdrój. W Polacy- Zdroju, za najwyższą w tym konkursie dotację w wysokości ponad 6,6 mln zł. na potrzeby Międzynarodowego Centrum Konferencyjno-Kulturalnego zmodernizowany i rozbudowany zostanie Teatr Zdrojowy im. M. Ćwiklińskiej. Zakłada się budowę nowej części zapleczowej i modernizację istniejącego budynku, w tym m.in. modernizację sceny i specjalistycznego wyposażenia technologicznego pod kątem organizacji konferencji międzynarodowych.
Z pomocą dotacji w kwocie 4,7 mln zł. Gmina Miejska Świeradów Zdrój zrealizuje projekt pod nazwą: „ZOBACZYĆ KRAJOBRAZ – DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚĆ” - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie”. Projekt jest pierwszą próbą odejścia od tworzenia i wspierania inicjatyw związanych z propagowaniem turystyki na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego na rzecz wzmocnienia konkretnej dziedziny turystyki w subregionie. Realizacja celu nastąpi poprzez wsparcie inwestycji na terenie partnerów subregionu, tj.: Gmina Świeradów Zdrój – udostępnienie dla ruchu turystycznego Starego Młyna Wodnego w Świeradowie Zdroju, Miasto Jelenia Góra – udostępnienie dla ruchu turystycznego wieży zamkowej,  Gmina Mirsk – udostępnienie dla ruchu turystycznego zabytkowej wieży ciśnień jako wieży widokowej, zabytek poprzemysłowy, Gmina Kowary – udostępnienie dla ruchu turystycznego zabytkowej Sali Rajców Ratusza Miejskiego, Gmina Janowice Wielkie – udostępnienie dla ruchu turystycznego zabytkowej wieży pokościelnej stojącej na zabytkowym cmentarzu jako punkt widokowy.
828 tys. zł. trafi do Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój na prace konserwatorskie w zabytkowym Tatrze Zdrojowym. Przedmiotem projektu jest wykonanie prac konserwatorskich wnętrza sali Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju – sufitu i ścian wraz ze sztukaterią polegających na: oczyszczeniu, wzmocnieniu struktury zaprawy, uzupełnieniu ubytków, technicznej konserwacji, malowaniu, złoceniu.

Centra Kultury i skansen


Gmina Karpacz uzyskała 3,3 mln zł dofinansowania na adaptację byłego dworca i terenów kolejowych na potrzeby Karpaczańskiego Centrum Kultury i Turystyki. Docelowo budynek dworca zostanie rozbudowany i powstaną w nim: informacja turystyczna,
siedziba Miejskiego Muzeum Zabawek, sala do prowadzenia odczytów, warsztatów malarskich, wystaw, sala tradycji kolei karkonoskiej. Również obiekt kolejowy lecz w Stroniu Śląskim, zostanie rozbudowany i przebudowany na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury. Na ten cel gmina Stronie Śląskie uzyska ponad 4 mln zł.

1,8 mln zł. otrzyma na realizację projektu Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych na przebudowę zabytkowego budynku gospodarczego na skansen górniczo – hutniczy wraz z zabytkowymi piecami hutniczymi i infrastrukturą turystyczno – kulturową w Leszczynie. W przebudowanym budynku gospodarczym powstanie skansen górniczo – hutniczy, w którym mieścić się będzie: Izba Tradycji Górniczych i Starych Zawodów, Karczma średniowieczna, 2 sale konferencyjne, schronisko młodzieżowe, pokoje noclegowe, kuchnia, bufet.

Na posiedzeniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego 20 października, w ramach Działania 6.4. rozstrzygnięto także konkursy na zadania z zakresu Turystyki Kulturowej „Na szlakach” oraz „Informatyzacja instytucji kultury” (wyniki konkursów w odrębnych informacjach).