rozmiar czcionki: A | A | ALaureatem konkursu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” w 2018 roku został Powiat Bolesławiecki

Oferty do konkursu złożyły trzy powiaty: Powiat Bolesławiecki, Powiat Lwówecki i Powiat Wołowski. Komisja Konkursowa ustaliła, że ocenie merytorycznej będą podlegały oferty Powiatu Bolesławieckiego i Powiatu Lwóweckiego, ponieważ oferta Powiatu Wołowskiego nie spełniła wymogów formalnych. Komisja dokonała wyboru laureata konkursu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” w 2018 roku, którym został Powiat Bolesławiecki. Po przyjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego informacji o wyłonieniu laureata przez Komisję, Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 200 000 zł Powiatowi Bolesławieckiemu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury”. Projekt będzie realizowany w dniach od 12 marca do 14 grudnia 2018 r.

 

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 5079/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 30 000 zł.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa...

Dodano: 16-02-2015

W dniu 11 lutego 2015 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 124/V/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2015 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

[więcej]

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a...

Dodano: 09-02-2015

Uprzejmie informujemy, że aktualnie na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostały środki w wysokości  950 zł.

[więcej]

Zakończenie konsultacji społecznych Programu opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego

Dodano: 03-02-2015

Serdecznie Państwu dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego na lata 2015 - 2018. Nadesłane uwagi są niezwykle zróżnicowane i dotyczą szerokiego spektrum zagadnień związanych z dolnośląskim dziedzictwem kulturowym, dlatego stanowią bogaty materiał do szczegółowej analizy.

[więcej]

Informacja o konkursie pn. „Zabytek Zadbany” ogłoszonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa...

Dodano: 12-01-2015

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił coroczny konkurs pn. „Zabytek Zadbany”. Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Od 2011 roku podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

[więcej]

Informacja o naborze wniosków do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dodano: 08-01-2015

Uprzejmie informujemy, że Departament Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór wniosków do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja Polskiej Kultury za Granicą 2016 Promesa.

[więcej]

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a...

Dodano: 07-01-2015

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015.

[więcej]

W dniu 1 stycznia 2015 roku zmarł we Wrocławiu prof. Józef Hałas, wybitny artysta malarz, pedagog i...

Dodano: 05-01-2015

Urodzony w Nowym Sączu, całe swoje dorosłe życie związał z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Wieloletni pedagog i profesor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, uczeń prof. Eugeniusza Gepperta.

[więcej]