rozmiar czcionki: A | A | AInformacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a...

Dodano: 28-07-2015

Uprzejmie informujemy, że aktualnie na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 57 000 zł.

[więcej]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa...

Dodano: 22-07-2015

W dniu 22 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2015 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

[więcej]

Informacja o środkach finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności...

Dodano: 28-05-2015

Uprzejmie informujemy, że w Wydziale Kultury, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, brak jest aktualnie środków na zadania realizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[więcej]

Konferencja dotycząca niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Dodano: 08-05-2015

7 maja 2015 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu odbyła się konferencja poświęcona realizacji zaleceń konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego na Dolnym Śląsku. Organizatorami wydarzenia byli Wydział Kultury UMWD oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

[więcej]

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a...

Dodano: 06-05-2015

Uprzejmie informujemy, że aktualnie na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 21 000 zł.

[więcej]

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a...

Dodano: 20-04-2015

Uprzejmie informujemy, że aktualnie na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 50 000 zł.

[więcej]

Roztrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony...

Dodano: 17-04-2015

W dniu 15 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 424/V/15 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2015 r.

[więcej]