rozmiar czcionki: A | A | AKonsultacje społeczne: Projekt „Programu opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego”

Dodano: 01-06-2016

Szanowni Państwo, Na wniosek Radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury ponownie przedkłada Państwu opracowany przez Instytut Rozwoju Terytorialnego (we współpracy z UMWD, Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Narodowym Instytutem Dziedzictwa Oddziałem terenowym we Wrocławiu) projekt „Programu opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego”, w celu poddania tego dokumentu konsultacjom społecznym.

[więcej]

Informacja o środkach finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności...

Dodano: 19-05-2016

Uprzejmie informujemy, że w Wydziale Kultury, w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego brak jest aktualnie środków na zadania realizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[więcej]

Konkurs "zDolne NGO" - wydłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń

Dodano: 05-05-2016

Uprzejmie informujemy, że termin przyjmowania zgłoszeń do V Edycji Konkursu "zDolne NGO" dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania w obszarze kultury w 2015 r., został wydłużony do dnia 6 maja 2016 roku (decyduje data wpływu do UMWD).

[więcej]

Projekt „Programu opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego”

Dodano: 18-04-2016

Szanowni Państwo, Wydział Kultury pragnie Państwu przedstawić opracowany przez Instytut Rozwoju Terytorialnego (we współpracy z UMWD, Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Narodowym Instytutem Dziedzictwa Oddziałem terenowym we Wrocławiu) projekt „Programu opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego”, w celu poddania tego dokumentu konsultacjom społecznym.

[więcej]

Konkurs na stanowisko dyrektora Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

Dodano: 18-04-2016

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra.

[więcej]

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a...

Dodano: 14-04-2016

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 1658/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2016 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości  10 000 zł.

[więcej]

Konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu

Dodano: 08-04-2016

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław.

[więcej]