rozmiar czcionki: A | A | ARozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

Dodano: 15-07-2016

W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja Konkursowa postanowiła przedstawić Zarządowi Województwa Dolnośląskiego pana Tomasza Janczaka, jako kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

[więcej]

WSTĘPNY NABÓR PROJEKTÓW Z ZAKRESU KULTURY

Dodano: 14-07-2016

W celu wzmocnienia roli Kontraktu Terytorialnego w sektorze kultury, konieczne stało się otworzenie Kontraktów na nowe projekty w przedmiotowym obszarze i nadanie im priorytetowego znaczenia przy aplikowaniu o środki z VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 (POIŚ) w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, w kolejnych naborach wniosków, począwszy od 2017...

[więcej]

Konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu

Dodano: 11-07-2016

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu

[więcej]

Ogłoszenie o udzielonych dotacjach w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o...

Dodano: 08-07-2016

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13  z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielono następujących dotacji :1.    Dotacja w wysokość 6 000 zł dla  Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu na wykonanie zdania publicznego  pn. „Przygotowanie obchodów 73...

[więcej]

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 07-07-2016

Uprzejmie informujemy, ze Wydziale Kultury, w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego brak jest aktualnie środków na zadania realizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[więcej]

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej

Dodano: 13-06-2016

W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja Konkursowa postanowiła przedstawić Zarządowi Województwa Dolnośląskiego pana Marcina Nałęcz – Niesiołowskiego, jako kandydata na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej. W dniu 8 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 2288/V/16 w sprawie zamiaru powołania pana Marcina Nałęcz – Niesiołowskiego na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej na okres trzech sezonów artystycznych.

[więcej]

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a...

Dodano: 08-06-2016

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 1658/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2016 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 30 000 zł.

[więcej]