rozmiar czcionki: A | A | AInformacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 4807/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2018 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 30 000 zł.

Rozstrzygnięcie naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy...

Dodano: 01-04-2016

Dnia 31 marca 2016 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Dolnego Śląska. Uchwała Załącznik do uchwały

[więcej]

Informacja o środkach finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności...

Dodano: 18-03-2016

Uprzejmie informujemy, że w Wydziale Kultury, w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, brak jest aktualnie środków na zadania realizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[więcej]

NOWY KONKURS "Dolnośląski Program Wsparcia ESK 2016"

Dodano: 09-03-2016

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2016 r. pod nazwą „Dolnośląski Program Wsparcia ESK 2016”

[więcej]

Konkurs na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej

Dodano: 22-02-2016

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej z siedzibą przy ul. Świdnickiej 35, 50-066 Wrocław.

[więcej]

NOWY KONKURS

Dodano: 08-02-2016

Województwo Dolnośląskie zaprasza dolnośląskie starostwa do udziału w pierwszej edycji konkursu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury”.

[więcej]

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a...

Dodano: 15-01-2016

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016.

[więcej]

Nagrody Marszałka wręczone

Dodano: 22-10-2015

Krzysztof Witkowski, Zbigniew Szymczyk i Beata Lejman zostali laureatami Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego

[więcej]