rozmiar czcionki: A | A | APowierzenie obowiązków dyrektora Opery Wrocławskiej

Dodano: 10-09-2019

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, działając na podstawie art. 16a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej powierzył z dniem 10 września 2019 r. Pani Ewie Koleszko pełnienie obowiązków dyrektora Opery Wrocławskiej do czasu powołania dyrektora wyłonionego w trybie przewidzianym tą ustawą.

[więcej]

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a z ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 06-08-2019

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 1093/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6.08 2019 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 10 000 zł.

[więcej]

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka...

Dodano: 30-07-2019

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 lipca 2019 r. uchwały nr 1079/VI/19 . w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu ogłasza się: Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy al. Dębowej 16   Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem...

[więcej]

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego...

Dodano: 24-07-2019

Informacjao zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we WrocławiuZarząd Województwa Dolnośląskiego informuje, iż zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu z siedzibą przy al. Dębowej 16.     Postępowanie konkursowe rozpocznie się z dniem 5 sierpnia 2019 r.Przewidywany termin zakończenia postępowania...

[więcej]

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatorów zadań w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego –...

Dodano: 14-06-2019

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 11 czerwca 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatorów zadań w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk. Szczegóły znajdziecie Państwo pod linkiem: https://aktywny.dolnyslask.pl/index.php/oglaszamy-konkurs-na-wybor-realizatorow-zwycieskich-projektow/. Po ponownej weryfikacji głosów zmianie uległa lista rankingowa zwycięskich projektów. Aktualną listę projektów znajdziecie Państwo pod linkiem:...

[więcej]

Wyniki głosowania w IV edycji Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk

Dodano: 27-05-2019

Z radością informujemy, że już są wyniki głosowania w IV edycji Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk, które dostępne są pod linkiem: https://aktywny.dolnyslask.pl/budzet/wyniki-glosowania-2019 Kolejny etap realizacji budżetu obywatelskiego to wyłonienie w drodze otwartego konkursu ofert realizatorów projektów, które wygrały w głosowaniu. Więcej informacji już wkrótce.

[więcej]

Nagroda Marszałka

Dodano: 13-05-2019

Dolnośląski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2019. Nagrody Marszałka Dolnośląski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony był 8 maja 2019 roku na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Święto, które integruje pracowników bibliotek naukowych, akademickich, publicznych, szkolnych, pedagogicznych, było szczególna okazją do podziękowań za pracę wymagająca dużych umiejętności, stałego podnoszenia kwalifikacji oraz otwartej postawy na zmieniające się oczekiwania czytelników. Podobnie jak w latach...

[więcej]