rozmiar czcionki: A | A | AInformacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a...

Dodano: 14-04-2016

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 1658/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2016 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości  10 000 zł.

[więcej]

Konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu

Dodano: 08-04-2016

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław.

[więcej]

Powiat Wałbrzyski Dolnośląską Stolicą Kultury 2016

Dodano: 06-04-2016

W dniu 14 marca 2016 roku Komisja Konkursowa wyłoniła laureata konkursu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” skierowanego do powiatów Dolnego Śląska w 2016 roku. Laureatem pierwszej edycji konkursu został Powiat Wałbrzyski. W dniu 31 marca 2016 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego Powiatowi Wałbrzyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica...

[więcej]

Rozstrzygnięcie naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy...

Dodano: 01-04-2016

Dnia 31 marca 2016 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Dolnego Śląska. Uchwała Załącznik do uchwały

[więcej]

Informacja o środkach finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności...

Dodano: 18-03-2016

Uprzejmie informujemy, że w Wydziale Kultury, w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, brak jest aktualnie środków na zadania realizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[więcej]

NOWY KONKURS "Dolnośląski Program Wsparcia ESK 2016"

Dodano: 09-03-2016

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2016 r. pod nazwą „Dolnośląski Program Wsparcia ESK 2016”

[więcej]

Konkurs na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej

Dodano: 22-02-2016

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej z siedzibą przy ul. Świdnickiej 35, 50-066 Wrocław.

[więcej]