rozmiar czcionki: A | A | AZakończenie konsultacji społecznych Programu opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego

Dodano: 03-02-2015

Serdecznie Państwu dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych dotyczących Programu opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego na lata 2015 - 2018. Nadesłane uwagi są niezwykle zróżnicowane i dotyczą szerokiego spektrum zagadnień związanych z dolnośląskim dziedzictwem kulturowym, dlatego stanowią bogaty materiał do szczegółowej analizy.

[więcej]

Informacja o konkursie pn. „Zabytek Zadbany” ogłoszonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa...

Dodano: 12-01-2015

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił coroczny konkurs pn. „Zabytek Zadbany”. Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Od 2011 roku podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

[więcej]

Informacja o naborze wniosków do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dodano: 08-01-2015

Uprzejmie informujemy, że Departament Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór wniosków do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja Polskiej Kultury za Granicą 2016 Promesa.

[więcej]

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a...

Dodano: 07-01-2015

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015.

[więcej]

W dniu 1 stycznia 2015 roku zmarł we Wrocławiu prof. Józef Hałas, wybitny artysta malarz, pedagog i...

Dodano: 05-01-2015

Urodzony w Nowym Sączu, całe swoje dorosłe życie związał z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Wieloletni pedagog i profesor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, uczeń prof. Eugeniusza Gepperta.

[więcej]

Nabór wniosków o dotację na prace prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy...

Dodano: 23-12-2014

Z początkiem stycznia 2015 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego.

[więcej]

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Dodano: 02-12-2014

W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja Konkursowa wybrała Panią Jadwigę Bartków-Domagałę na stanowisko Dyrektora Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

[więcej]