rozmiar czcionki: A | A | ARozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej

Dodano: 13-06-2016

W wyniku przeprowadzonego postępowania Komisja Konkursowa postanowiła przedstawić Zarządowi Województwa Dolnośląskiego pana Marcina Nałęcz – Niesiołowskiego, jako kandydata na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej. W dniu 8 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 2288/V/16 w sprawie zamiaru powołania pana Marcina Nałęcz – Niesiołowskiego na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej na okres trzech sezonów artystycznych.

[więcej]

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a...

Dodano: 08-06-2016

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 1658/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2016 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 30 000 zł.

[więcej]

Konsultacje społeczne: Projekt „Programu opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego”

Dodano: 01-06-2016

Szanowni Państwo, Na wniosek Radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury ponownie przedkłada Państwu opracowany przez Instytut Rozwoju Terytorialnego (we współpracy z UMWD, Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Narodowym Instytutem Dziedzictwa Oddziałem terenowym we Wrocławiu) projekt „Programu opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego”, w celu poddania tego dokumentu konsultacjom społecznym.

[więcej]

Informacja o środkach finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności...

Dodano: 19-05-2016

Uprzejmie informujemy, że w Wydziale Kultury, w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego brak jest aktualnie środków na zadania realizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[więcej]

Konkurs "zDolne NGO" - wydłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń

Dodano: 05-05-2016

Uprzejmie informujemy, że termin przyjmowania zgłoszeń do V Edycji Konkursu "zDolne NGO" dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania w obszarze kultury w 2015 r., został wydłużony do dnia 6 maja 2016 roku (decyduje data wpływu do UMWD).

[więcej]

Projekt „Programu opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego”

Dodano: 18-04-2016

Szanowni Państwo, Wydział Kultury pragnie Państwu przedstawić opracowany przez Instytut Rozwoju Terytorialnego (we współpracy z UMWD, Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Narodowym Instytutem Dziedzictwa Oddziałem terenowym we Wrocławiu) projekt „Programu opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego”, w celu poddania tego dokumentu konsultacjom społecznym.

[więcej]

Konkurs na stanowisko dyrektora Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

Dodano: 18-04-2016

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra.

[więcej]