rozmiar czcionki: A | A | AInformacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a...

Dodano: 20-04-2015

Uprzejmie informujemy, że aktualnie na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 50 000 zł.

[więcej]

Roztrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony...

Dodano: 17-04-2015

W dniu 15 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 424/V/15 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2015 r.

[więcej]

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub...

Dodano: 30-03-2015

Dnia 26 marca 2015 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru.  Dokumenty do pobrania: Uchwała nr VIII/97/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 26 marca 2015 r.Załącznik do Uchwały nr VIII/97/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 26 marca 2015 (wykaz beneficjentów)Protokół z posiedzenia Komisji...

[więcej]

Informacja o środkach finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o...

Dodano: 23-03-2015

Uprzejmie informujemy, ze Wydziale Kultury, w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego brak jest aktualnie środków na zadania realizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[więcej]

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a...

Dodano: 17-02-2015

Uprzejmie informujemy, że aktualnie na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 100 950 zł.

[więcej]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa...

Dodano: 16-02-2015

W dniu 11 lutego 2015 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 124/V/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2015 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

[więcej]

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a...

Dodano: 09-02-2015

Uprzejmie informujemy, że aktualnie na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostały środki w wysokości  950 zł.

[więcej]