rozmiar czcionki: A | A | AV-lecie działalności Stowarzyszenia Hospicjum Domowego "Nadzieja" w Strzelinie

06.10.2016 14:22

"Chwała tego świata przemija, i to nie ona nadaje życiu sens. Dzieje się tak za sprawą naszych wyborów, dokonywanych zgodnie z powołaniem, wiarą w ideały i wolą ich bronienia. Każdy gra główną rolę w swoim życiu, i to właśnie anonimowi bohaterowie pozostawiają najtrwalszy ślad"   Paulo Coelho

Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie osób chorych, samotnych i wymagających pomocy medycznej w warunkach domowych. W uroczystych obchodach V-lecia strzelińskiego Hospicjum udział wzięła Ewa Mańkowska.


Cele Stowarzyszenia Hospicjum Domowego „Nadzieja” w Strzelinie:

•    prowadzenie opieki lekarsko pielęgniarskiej wobec osób ciężko chorych
•    prowadzenie działalności informacyjno doradczej dla osób wymagających pomocy lub wsparcia
•    wdrażanie zadań wynikających z programu wspierania osób osamotnionych
•    wdrażanie zadań wynikających z programów profilaktycznych, zdrowotnych i rozwojowych
•    organizowanie i prowadzenie działalności hospicyjnej domowej (indywidualnej) oraz działalności hospicyjnej stacjonarnej
•    inspirowanie utworzenia i uczestnictwa w działalności Domu Pomocy Społecznej
•    udzielanie pomocy w pozyskiwaniu przez osoby chore: leków, sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, środków opatrunkowych itp.
•    upowszechnianie idei pomocy, idei hospicyjnej oraz kształtowanie wrażliwości wobec osób wymagających wsparcia i pomocy, promocja wolontariatu
•    organizowanie spotkań z zakresu medycyny, psychologii, psychiatrii, pielęgniarstwa z osobami wymagającymi wsparcia przy rozwiązywaniu różnych problemów życiowych
•    organizowanie uroczystości, imprez kulturalno – masowych bądź współuczestniczenie w takich wydarzeniach
•    prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz ubogich i potrzebujących oraz osobom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
•    inicjowanie i realizacja programów edukacyjnych i kulturalnych
•    działanie na rzecz wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji, edukacji, oświaty, wychowania, kultury fizycznej i sportu.