rozmiar czcionki: A | A | AStatuetki WENA i Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitnie osiągnięcia w dziedzinie kultury

16.10.2012 09:23

Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego była okazją do uhonorowania wybitnych Dolnoślązaków Nagrodami Marszałka Województwa Dolnośląskiego.   Nagrody oraz statuetki WENA z rąk Wicemarszałka Radosława Mołonia otrzymali: Robert Gonera, Maciej Masztalski, Aleksander Czajkowski, Anna Proszkowska.

fot. Maciej Wełyczko

Robert Gonera  - należy do grona najwybitniejszych aktorów teatralnych i filmowych współczesnego  pokolenia.  Zagrał niezapomniane role w filmach „Dług”, „Strefa Ciszy”, „Przedwiośnie”, „Dublerzy” i in. Kreacje aktorskie Roberta Gonery wyróżniają się zawsze mistrzowskim warsztatem, kunsztem i bogactwem środków artystycznego wyrazu.
Jest pomysłodawcą i dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Scenarzystów INTERSCENARIO.  

Maciej Masztalski  to reżyser teatralny, pomysłodawca i założyciel Teatru Ad Spectatores. Autor większości scenariuszy teatru. Laureat licznych wyróżnień i nagród, m.in. Nagrody Specjalnej Prezesa Telewizji, Nagrody Gazety Wyborczej WARTO, Nagrody Ministra Kultury. Niekonwencjonalny popularyzator sztuki. Tworzy teatr otwarty i mobilny. Prezentuje  przedstawienia w kraju, za granicą, na ulicach, dworcach kolejowych, hotelach, w pociągu, na statku, zapraszając wszystkich do uczestnictwa w kulturze. Stawia na współdziałanie, dialog, wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych gałęzi sztuki. Cieszy się nie tylko autorytetem własnego zespołu, ale również wszystkich, którym dane jest  współpracować z młodym i wybitnym twórcą.

Aleksander Czajkowski - artysta muzyk. Współzałożyciel Orkiestry Symfonicznej w Wałbrzychu, przekształconej w 1977 r. w Filharmonię, gdzie był długoletnim koncertmistrzem wiolonczel. Twórca zespołów kameralnych, a także Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków w Wałbrzychu. Działacz społeczny. Poza pracą zawodową i społeczną organizuje i prowadzi Letnie Warsztaty Orkiestrowe  dla dzieci i młodzieży. Cieszą się one  coraz większą popularnością i od kilku lat mają zasięg ogólnopolski.  Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Zasłużony dla Kultury Polskiej, Medalem Gloria Artis.

Anna Proszkowska - aktorka Wrocławskiego Teatru Lalek. Wybitna lalkarka. Żywa legenda. Wybitny pedagog. Liczne kreacje aktorskie i reżyserskie na stałe wpisały się w historię dolnośląskiej sceny lalkowej.  W świecie teatru, Pani Anna Proszkowska jest postacią niezwykle cenioną   i mającą ogromny wpływ na pokolenia  swoich wychowanków.  Mentor działań artystycznych dla rzeszy absolwentów wrocławskiego Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Laureatka nagród i  wyróżnień.  Odznaczona, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem  Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Wicemarszałek Radosław Mołoń wręczył również Nagrody Marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury następującym Laureatom:


Jerzy Głuszek - artysta plastyk. Wypowiada się w malarstwie, rysunku oraz grafice użytkowej. Zajmuje się również ilustracją artystyczną oraz grafiką satyryczną. Jest laureatem licznych wyróżnień i nagród. Jego imponująca twórczość od kilku dekad towarzyszy prezentacjom sztuki wrocławskiej i dolnośląskiej w kraju oraz poza granicami.  Dorobek  Jerzego Głuszka jest ważnym elementem życia artystycznego Dolnego Śląska.
 
Kazimierz Starościak  - wybitny  wałbrzyski twórca i nauczyciel. Jest jednym z najbardziej znanych i cenionych  wałbrzyskich artystów. Artystyczny zakres działań Kazimierza Starościaka obejmuje malarstwo, rysunek i grafikę. To również działacz społeczny.  Opiekuje  się wałbrzyskim ruchem plastycznym.  Dziesięciolecia pasji i  zaangażowania przyniosły uwieńczenie w postaci bogatego katalogu prac, które mogą podziwiać odbiorcy w kraju i za granicą. Za całokształt twórczości oraz działalność na rzecz promocji Wałbrzycha i Dolnego Śląska został wyróżniony wieloma nagrodami i odznaczeniami.

Teresa Kępowicz - artystka plastyk. Zajmuje się głównie malarstwem sztalugowym. Artystka w szczególny sposób promuje sztukę malarstwa bazując na pięknie Karkonoszy i regionu. Swoją „małą ojczyznę” rozsławia, biorąc udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jej talent ujawnia się w postaci niezwykłych obrazów o symbolicznych treściach,  przedstawiających  zjawiskowe  momenty z życia natury.
Jest laureatką nagród i wyróżnień. 

Stefania Szal  – działaczka społeczna i kulturalna,  popularyzatorka historii II wojny światowej. Aktywnie prowadzi  działalność o charakterze historyczno-kulturalno-edukacyinym. Na podstawie zachowanych i  odnalezionych dokumentów prowadzi badania naukowe związane z wydarzeniami  na  Dolnym Śląsku w latach  1939-1945. W oparciu o te materiały zostały wydane cenne publikacje historyczne, które mają znamienne znaczenie dla polskiego dziedzictwa kulturowego. 

Artur Goliński - jest bardzo aktywnym artystą grafikiem, uczestnikiem znaczących wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Specjalizuje się w projektowaniu druków artystycznych. W Muzeum Papiernictwa kieruje Pracownią Grafiki. Prowadzone przez niego lekcje muzealne, podczas których popularyzuje techniki graficzne,  są stałym elementem oferty edukacyjnej muzeum.  Wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych  organizuje plenery graficzne, podczas których studenci  doskonalą swój warsztat artystyczny. Pan Artur Goliński jako utalentowany grafik, pomysłodawca  i realizator licznych przedsięwzięć, przyczynił się do sukcesów organizacyjnych, edukacyjnych i artystycznych Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

W imieniu Anny Proszkowskiej statuetkę WENA z rąk Wicemarszałka Radosława Mołonia odbiera Jerzy Makowski - pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej oraz członek Społecznej Rady Kultury