rozmiar czcionki: A | A | ARozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zbytkach wpisanych do rejestru zabytków.

28.05.2020 14:12


Uprzejmie informujemy, że Uchwałą nr XVIII/450/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, zostały przyznane dotacje na realizację 140 zadań. Łączna kwota udzielonych dotacji w roku 2020 wynosi 4 500 000 zł.


Dokumenty do pobrania:

Uchwała

Załącznik do uchwały - wykaz Beneficjentów


Beneficjenci dotacji proszeni są o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami umieszczonymi w zakładce Informacje dla Beneficjenta 2020.