rozmiar czcionki: A | A | ARegionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2017"

21.09.2017 11:44

O dotację, wynoszącą do 8 500 zł, ubiegać się mogą miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki, organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy osób dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców, działające na terenie Dolnego Śląska.

Zgłaszane projekty muszą być realizowane przez minimum 6 miesięcy, w terminie pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2018 r.

Wnioski można składać do 25 października 2017 r. do godz. 12:00 wyłącznie przy użyciu dostępnego na stronie www.rownacszanse.pl Panelu wnioskodawcy.

Organizatorem w województwie dolnośląskim jest Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia z Opola.

Na stronie www.rownacszanse.pl znajdują się szczegółowe informacje oraz dokumenty konkursowe.