rozmiar czcionki: A | A | AOtwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 r.

08.01.2019 11:18

Dnia 7 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 204/VI/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.


Termin realizacji zadania objętego konkursem: od 15 marca do 31 grudnia 2019 r.


Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 do dnia 1 lutego 2019 r. z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury” na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


Kancelaria Ogólna (Parter)

ul. Walońska 3

50-413 Wrocław


 

Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

 

Dokumenty do pobrania:


Ogłoszenie konkursowe

Oświadczenie

Regulamin pracy Komisji

OfertaInformacje dotyczące konkursu: Barbara Górniak, Wydział Kultury, tel. 71 770 43 27