rozmiar czcionki: A | A | AOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.

03.02.2017 15:23

Dnia 1 lutego 2017 r.  Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 3330/V/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.
Termin realizacji zadania objętego konkursem: od 27 marca do 31 grudnia 2017 r.
Oferty należy składać do dnia 24 lutego 2017 r. z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury”  na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kancelaria Ogólna (Parter)
ul. Walońska 3
50 - 413 Wrocław

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego

Dokumenty do pobrania:

Treść uchwały
Ogłoszenie konkursowe
Oświadczenie
Oferta
Instrukcja wypełniania oferty

Kontakt:
1. Informacje dotyczące wypełnienia oferty: Karolina Furmańska,  Regionalny Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych, tel. 71 770 41 92
Dyżury doradcze: poniedziałki (8:00-13:00) i czwartki (10:30-15:30)
2. Informacje dotyczące konkursu: Barbara Górniak, Wydział Kultury, tel. 71 770 43 27