rozmiar czcionki: A | A | AOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 roku

22.01.2020 12:16

Dnia 21 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 1661/VI/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

Termin realizacji zadania objętego konkursem: od 20 marca do 31 grudnia 2020 r.

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 do dnia 12 lutego 2020 r. z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury” na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kancelaria Ogólna (Parter)

ul. Walońska 3

50-413 Wrocław

 

Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.


 

Przejdź do BIP >>>