rozmiar czcionki: A | A | ANOWY KONKURS

08.02.2016 13:54

Województwo Dolnośląskie zaprasza dolnośląskie starostwa do udziału w pierwszej edycji konkursu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury”.

Warunkiem udziału w konkursie jest przedłożenie propozycji programu imprez kulturalnych realizowanych w terminie od 15 kwietnia do 15 grudnia 2016 roku w mieście powiatowym oraz w sąsiadujących gminach i miastach należących do tego powiatu wraz z preliminarzem kosztów.

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 4 marca 2016 roku w sekretariacie Departamentu Spraw społecznych Urzędu Marszałkowskiego województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, z dopiskiem „Dolnośląska Stolica Kultury 2016”.

 

Przy składaniu ofert proponujemy skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oferty wraz z wzorem rocznego programu imprez kulturalnych z preliminarzem kosztów oraz wzoru tabeli z kryteriami podlegającymi ocenie merytorycznej komisji konkursowej do projektu.

 

W przypadku pytań lub uzyskania informacji prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Kultury Departamentu Spraw Społecznych UMWD, panią Małgorzata Sroczyńska Tel. 071/ 770 43 36, e-mail: malgorzata.sroczynska@dolnyslask.pl

 

Pliki do pobrania:

 

Regulamin konkursu

 

Oferta

 

Program z preliminarzem

 

Kryteria oceny merytorycznej

 

Sprawozdanie