rozmiar czcionki: A | A | ANowe wzory dokumentów dla organizacji pozarządowych! Zapraszamy na bezpłatne szkolenie

22.09.2016 12:05

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, wiele dolnośląskich organizacji pozarządowych zwróciło się do naszego Wydziału z wątpliwościami dotyczącymi nowych wzorów ww. dokumentów.

W związku z powyższym Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na spotkanie szkoleniowo-informacyjne.
Część szkoleniowa poświęcona będzie omówieniu nowych wzorów dokumentów (wzory ofert, umów, sprawozdań), natomiast w części informacyjnej zostaną omówione ogólne zasady oceny formalnej i merytorycznej ofert konkursów realizowanych w Wydziale Sportu, Rekreacji i Turystyki, Wydziale Kultury oraz w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych.

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 września 2016 r. o godzinie 10:00, we Wrocławiu przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 (Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej) w sali 510.
Czas spotkania - ok. 5 godzin.
                Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 26 września 2016 r. na adres e-mail: slawomir.wojcik@umwd.pl
Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc osoby, które nie zostaną zakwalifikowane otrzymają informację o tym w dniu 27 września 2016 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Program:  
• 10.00 – 10.15 Rejestracja uczestników
• 10.15 – 10.30 Powitanie i otwarcie spotkania przez panią Agnieszkę Kowol Dyrektor Wydziału Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi UMWD
• 10.45 – 12.00 Prezentacja nowych wzorów dokumentów (wzory ofert, umów, sprawozdań) – pani Karolina Furmańska cz. 1
•12.00 – 12.15 Przerwa kawowa
•12.15 – 13.30 Prezentacja nowych wzorów dokumentów (wzory ofert, umów, sprawozdań) – pani Karolina Furmańska cz. 2
•13.30 – 13.45 Przerwa kawowa
13.45 – 14.45 Omówienie ogólnych zasad oceny formalnej i merytorycznej ofert zadań publicznych realizowanych
w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego:
                •Z Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki – ogólne zasady ocen omówi pani Paulina Gibek
                •Z Wydziału Kultury – ogólne zasady ocen omówi pani Barbara Górniak
                •Z Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych – ogólne zasady ocen omówi pani Anita Sierpowska
•14.45 – 15.00 Dyskusja, podsumowanie  i zakończenie.

Podobne szkolenia planowane są również w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu.