rozmiar czcionki: A | A | ALaureatem konkursu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” w 2018 roku został Powiat Bolesławiecki

Oferty do konkursu złożyły trzy powiaty: Powiat Bolesławiecki, Powiat Lwówecki i Powiat Wołowski. Komisja Konkursowa ustaliła, że ocenie merytorycznej będą podlegały oferty Powiatu Bolesławieckiego i Powiatu Lwóweckiego, ponieważ oferta Powiatu Wołowskiego nie spełniła wymogów formalnych. Komisja dokonała wyboru laureata konkursu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” w 2018 roku, którym został Powiat Bolesławiecki. Po przyjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego informacji o wyłonieniu laureata przez Komisję, Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 200 000 zł Powiatowi Bolesławieckiemu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury”. Projekt będzie realizowany w dniach od 12 marca do 14 grudnia 2018 r.

 

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 5079/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 30 000 zł.

Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla Tadeusza Malaka i Wojciecha Motyla

15.12.2016 11:22

Tadeusz Malak, aktor i reżyser zastał laureatem Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury. Nagroda została wręczona podczas 50. Wrocławskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora.   Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego otrzymał także, podczas gali finałowej Wojciech Motyl – jeden z laureatów VII Międzynarodowego Konkursu Fagotowego im. Carla Marii von Webera organizowanego przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Nagrody w imieniu marszałka wręczał Dominik Kłosowski, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych UMWD.

Tadeusz Malak przyjmuje gratulacje od Dominika Kłosowskiego

W 2016 roku Nagrody Marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury otrzymali również: Danuta Chłód, Wiktor Czernianin, Klaudia Lutosławska-Nowak, Lidia Widelska, Halina Niedbała, Tadeusz Wnuk, Józef Herbut, Alejandra Solar (laureatka Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej MIASTO w ramach 37. Edycji  Legnickiego Festiwalu SREBRO i Rokhsareh Ghaemmaghami - laureatka Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych: „Docs Against Gravity Film Festival”.