rozmiar czcionki: A | A | ALaureatem konkursu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” w 2018 roku został Powiat Bolesławiecki

Oferty do konkursu złożyły trzy powiaty: Powiat Bolesławiecki, Powiat Lwówecki i Powiat Wołowski. Komisja Konkursowa ustaliła, że ocenie merytorycznej będą podlegały oferty Powiatu Bolesławieckiego i Powiatu Lwóweckiego, ponieważ oferta Powiatu Wołowskiego nie spełniła wymogów formalnych. Komisja dokonała wyboru laureata konkursu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” w 2018 roku, którym został Powiat Bolesławiecki. Po przyjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego informacji o wyłonieniu laureata przez Komisję, Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 200 000 zł Powiatowi Bolesławieckiemu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury”. Projekt będzie realizowany w dniach od 12 marca do 14 grudnia 2018 r.

 

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Uprzejmie informujemy, że na dzień 08.03.2018 r. Wydział Kultury UMWD nie posiada środków na dotacje w trybie art. 19a - w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Nagroda Marszałka

26.05.2017 08:13

W dniach 12-21 maja 2017 r. w Dolnośląskim Centrum Filmowym odbyła się 14. edycja Millennium Docs Against Gravity Film Festival. Jest to największe święto kina dokumentalnego w Polsce. Hasło przewodnie tegorocznej edycji imprezy - ODERWIJ SIĘ! – zachęcało do tego, aby uwolnić się od przyzwyczajeń i stereotypów oraz otworzyć się na świat pokazywany przez autorów kina dokumentalnego.

 

Wrocławska, szósta edycja Millennium Docs Against Gravity Film Festival zachęcała do wzięcia udziału w niemal 100 pokazach filmowych oraz kilkunastu debatach, spotkaniach, wykładach i warsztatach. W tym roku o Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego - Grand Prix Dolnego Śląska walczyło 14 tytułów. Jury w składzie: Konrad Imiela, Robert Gonera, Agnieszka Wolny-Hamkało doceniło film pt. „Dobry listonosz” w reżyserii Tonislava Hristova. 20 maja br. podczas gali wręczenia, Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Grand Prix Dolnego Śląska, laureatowi wręczyła Pani Julita Izabela Zaprucka – Dyrektor Wydziału Kultury.