rozmiar czcionki: A | A | ANagroda Kulturalna Śląska 2017

16.08.2017 11:50

Tegoroczna edycja Nagrody Kulturalnej Śląska rozpoczyna kolejną dekadę wspólnych polsko – niemieckich działań poświęconych zachowaniu i rozwijaniu dziedzictwa kulturowego Śląska.

fot. Zbigniew Kulik

Nagroda wnosi istotny wkład w utrzymanie i stałą poprawę stosunków polsko – niemieckich. Co roku przyznawana jest twórcom kultury i sztuki których działalność zawodowa związana jest ze Śląskiem. 12 sierpnia br. w Osnabrück w Dolnej Saksonii dr Tadeusz Samborski, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Boris Pistorius, Minister  Spraw Wewnętrznych i Sportu Dolnej Saksonii uhonorowali za dotychczasowe osiągnięcia wybitnego historyka i historyka sztuki, wieloletniego rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Stanisława Sławomira Nicieję, niemiecką reżyserkę filmów dokumentalnych Karin Kaper oraz Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae w Raszowej prowadzące dwujęzyczne polsko – niemieckie przedszkola i szkoły w Raszowej, Gosławicach i Opolu.
W uroczystościach wzięło udział ok. 350 gości. Delegacji Dolnego Śląska przewodniczyli dr Tadeusz Samborski, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Tytus Czartoryski Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.