rozmiar czcionki: A | A | AKonkurs na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu

15.07.2016 12:38

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław.


Oferty wraz z załącznikami oraz adresem zwrotnym, nr telefonu oraz adresem poczty elektronicznej (na kopercie) należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu „NIE OTWIERAĆ” w terminie do dnia 16 sierpnia 2016 r. do godziny 15.30 na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Spraw Społecznych

ul. Walońska 3-5

50-413 Wrocław


Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu