rozmiar czcionki: A | A | AKonkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

18.08.2016 09:17

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Krasińskiego 1, 50-954 Wrocław

 

   

 

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs – Dyrektor Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

NIE OTWIERAĆ”

na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,

Departament Spraw Społecznych,

ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław

 

w terminie do dnia 19 września 2016 r. do godz. 15.30.

 

 Ogłoszenie o konkursie