rozmiar czcionki: A | A | ALaureatem konkursu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” w 2018 roku został Powiat Bolesławiecki

Oferty do konkursu złożyły trzy powiaty: Powiat Bolesławiecki, Powiat Lwówecki i Powiat Wołowski. Komisja Konkursowa ustaliła, że ocenie merytorycznej będą podlegały oferty Powiatu Bolesławieckiego i Powiatu Lwóweckiego, ponieważ oferta Powiatu Wołowskiego nie spełniła wymogów formalnych. Komisja dokonała wyboru laureata konkursu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” w 2018 roku, którym został Powiat Bolesławiecki. Po przyjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego informacji o wyłonieniu laureata przez Komisję, Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 200 000 zł Powiatowi Bolesławieckiemu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury”. Projekt będzie realizowany w dniach od 12 marca do 14 grudnia 2018 r.

 

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 5079/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 30 000 zł.

Konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury”

19.12.2017 14:34

W dniu 15 grudnia 2017 r. w Sali Widowiskowej Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pn. Dolnośląska Stolica Kultury skierowanego do powiatów Dolnego Śląska w 2017 roku.

Organizatorem był laureat tegorocznego konkursu – Powiat Złotoryjski.

W uroczystej gali uczestniczył Tadeusz Samborski – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego odpowiedzialny za sprawy kultury. Na jego ręce organizatorzy złożyli specjalne podziękowania za bardzo dobrą współpracę i wsparcie Urzędu w promowanie kultury na Dolnym Śląsku.

W ceremonii zamknięcia uczestniczyły również: radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jadwiga Szeląg, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Julita Zaprucka i zastępca dyrektora Małgorzata Sroczyńska-Kordys. Powiat Złotoryjski reprezentował Starosta Ryszard Raszkiewicz. Na uroczystość przybyli też licznie przedstawiciele stowarzyszeń, samorządów oraz instytucji i organizacji, które współpracowały przy realizacji tegorocznego programu w postaci kilkunastu zrealizowanych przedsięwzięć kulturalnych na terenie Powiatu Złotoryjskiego. Wręczono im listy gratulacyjne oraz pamiątkowe statuetki w formie „klucza do kultury dolnośląskiej”.

Oprawę artystyczną zapewnił działający od 1959 r. przy Katedrze Filologii Słowiańskiej Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki”. Występ zespołu był prawdziwą, niepowtarzalną, dwugodzinną ucztą pełną barw, muzyki i ekspresji młodych artystów na scenie. To znakomite widowisko, o bardzo wysokim poziomie artystycznym, zachwyciło nie tylko miłośników folkloru, ale wszystkich, którym szczególnie bliskie sercu są muzyka, śpiew i taniec.