rozmiar czcionki: A | A | AInformacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

17.05.2018 11:08

Uprzejmie informujemy, że na dzień 17.05.2018 r. Wydział Kultury UMWD posiada środki na dotacje w trybie art. 19a - w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 40 000,00 zł.