rozmiar czcionki: A | A | AEwa Andrzejewska i Wojciech Zawadzki laureatami Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego

20.02.2017 11:01

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się, podczas jubileuszu 70-lecia Związku Polskich Artystów Fotografików Okręgu Dolnośląskiego, 17 lutego br. w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu. Nagrody w imieniu marszałka wręczył Dominik Kłosowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych UMWD.

Ewa Andrzejewska z Jeleniej Góry jest wybitną artystką fotografikiem, czołową przedstawicielką tzw. Szkoły Jeleniogórskiej. Od czterech dekad aktywnie uczestniczy w ważnych wystawach w kraju i za granicą. Laureatka wielu prestiżowych konkursów, autorka znaczących wystaw indywidualnych krajowych i zagranicznych. Jej fotografie znajdują się w zbiorach m. in. Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Fotografii w Odensee, Galerii „Le Parvis”, Muzeum Sztuki Współczesnej w Hunfeld, Muzeum Historii w Krakowie, Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Ewa Andrzejewska otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”. Współprowadzi Galerię Fotografii „Korytarz” w Jeleniej Górze. Oprócz wybitnej działalności artystycznej, od kilku dekad pracuje na rzecz rozwoju fotografii i upowszechniania kultury na Dolnym Śląsku. Współorganizuje i koordynuje działania fotograficzne, m.in. istniejące od 1980 r. Ogólnopolskie Biennale Fotografii Górskiej, Jeleniogórską Wszechnicę Fotograficzną, plenery fotograficzne. Jest współzałożycielką i pedagogiem słynnej w Polsce Jeleniogórskiej Szkoły Fotografii.

Wojciech Zawadzki z Jeleniej Góry jest wybitnym artystą fotografikiem, aktywnie działającym od lat 70-tych. Wywarł duży wpływ na ukonstytuowanie się w kraju nurtu fotografii elementarnej oraz fotografii czystej. Jest czołowym przedstawicielem tzw. Szkoły Jeleniogórskiej. Od 1976 r. zrealizował 15 wystaw indywidualnych, m.in. „Moja Ameryka” i „Olszewskiego 11”, które były prezentowane w najważniejszych galeriach w Polsce. Uczestniczył także w niezliczonych zbiorowych wystawach w kraju i za granicą. Otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”. Współprowadzi Galerię Fotografii „Korytarz” w Jeleniej Górze, Ogólnopolskie Biennale Fotografii Górskiej, Jeleniogórską Wszechnicę Fotograficzną, plenery fotograficzne. Jest współzałożycielem Jeleniogórskiej Szkoły Fotografii, wybitnym pedagogiem fotografii. Wykładał w Wyższym Studium Fotografii, na Politechnice Zielonogórskiej, w duńskich szkołach, w Jeleniogórskiej Szkole Fotografii. Fotografie Wojciecha Zawadzkiego znajdują się w zbiorach m. in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Hunfeld, Śląskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej, Muzeum Fotografii w Krakowie, Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.

Wybitny dorobek twórczy Ewy Andrzejewskiej i Wojciecha Zawadzkiego wywarł duży wpływ na rozwój polskiej fotografii. Dzięki ich działalności Jelenia Góra postrzegana jest w kraju i za granicą jako ważny ośrodek kultury.


Autor zdjęć: Krzysztof Mazur