rozmiar czcionki: A | A | A



Dotacje na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego

23.11.2009 10:37

2 mln zł przeznaczy samorząd województwa dolnośląskiego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w przyszłym roku. Wnioski można składać już od 23 listopada.

Przyszłoroczna pula środków jest o 500 tys. zł wyższa niż w roku bieżącym, a w tym roku dofinansowano 90 projektów.

Konkurs skierowany jest m. in. do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego. O dofinansowanie mogą starać się wnioskodawcy, którzy złożą projekty dotyczące m. in. :

•    organizacji festiwali i przeglądów muzycznych, filmowych, teatralnych mających szczególne znaczenie dla kultury w regionie,

•    organizacji lub udziału dzieci i młodzieży w festiwalach, przeglądach twórczości artystycznej, wystawach i warsztatach wspomagających rozwój ich uzdolnień,

•    organizacji przeglądów, konkursów, festiwali, wystaw służących popularyzacji i ochronie elementów tradycyjnej kultury regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem folkloru i dziedzictwa kulturowego,

•    przygotowania i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących promować dolnośląską kulturę w kraju i za granicą,

•    ochrony i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych  i etnicznych,

•    niekomercyjnych i niskonakładowych wydawnictw książkowych i multimedialnych poświęconych zabytkom, opiece i ochronie dolnośląskiego dziedzictwa kulturowego.

Środki zostaną podzielone w trzech edycjach konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

WZÓR OFERTY