rozmiar czcionki: A | A | ADolnośląskie Nagrody Kulturalne Silesia 2009 odebrane

23.09.2009 14:34

W czasie sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 23 września 2009 roku Marek Łapiński - Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Jerzy Pokój - Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nagrodzili tegorocznych laureatów Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej. W tym roku za szczególny wkład w rozwój kultury Dolnego Śląska uhonorowano Pana Antoniego Wójtowicza oraz Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.

fot. Bożena Ślabska

Nagrodę indywidualną Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Antoniemu Wójtowiczowi w uznaniu za wybitne zasługi w działalności wydawniczej. Laureat jest założycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Wrocławskim oraz twórcą Wydawnictwa „Uniwersitas” i pisma studentów Instytutu Nauk Politycznych „Woda na młyn”. W stanie wojennym założył „Spółdzielnię Wydawniczą Profil”, która była wydawnictwem drugiego obiegu, a obecnie istnieje jako Wydawnictwo Profil i w  tym roku obchodzi jubileusz-25-lecia.

Wyróżnienie dla Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy odebrał jego dyrektor Jacek Głomb. Nagrodzony teatr od ponad 10 lat należy do czołowych scen polskich. Każdego roku odnosi znaczące sukcesy na festiwalach krajowych i międzynarodowych. Jest nagradzany w konkursach i rankingach ogólnopolskich organizowanych między innymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od połowy lat 90-tych realizuje pionierski i unikatowy projekt pod nazwą „Teatr, którego Sceną jest Miasto”. Dzięki swojej aktywności i wyjściu ze sztuką poza mury teatru, pozwolił mieszkańcom odkryć na nowo, naznaczone szczególną historią zapomniane miejsca. Aktywność artystyczna i mobilna teatru pozwoliła na przekroczenie granic Legnicy i Dolnego Śląska. Tym samym stał się ambasadorem kultury dolnośląskiej.

W październiku 2006 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej Silesia za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Przyznanie tej nagrody, to docenienie osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla kultury dolnośląskiej. Kandydatów może zgłaszać m.in. Przewodniczący Kapituły, jej poszczególni członkowie, radni sejmiku, grupa co najmniej 1000 mieszkańców Dolnego Śląska, instytucje kultury lub środowiska twórcze. Wysokość nagrody wynosi 20 000 zł (dla osoby fizycznej) oraz do 100 000 złotych (dla osoby prawnej bądź jednostki nie posiadającej osobowości prawnej). Oficjalnie po raz pierwszy została ona przyznana w roku 2008. Jej pierwszymi laureatami zostali: Andrzej Saj - redaktor naczelny pisma artystycznego "Format" oraz Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju.