rozmiar czcionki: A | A | ADolnośląska Nagroda Kulturalna SILESIA

08.07.2010 13:10

Dziś, na sesji sejmiku radni uchwalili, że w tym roku Dolnośląską Nagrodę Kulturalną SILESIA otrzymają Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Ks. Prof. Antoni Kiełbasa.

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu  jest jedyną instytucją kultury na Dolnym Śląsku szeroko promującą dolnośląskich artystów i instytucje w Polsce i poza jej granicami. Działający w ramach OKiS Dolnośląski Festiwal Artystyczny zajmuje się budowaniem optymalnego klimatu dla rozwoju twórczych kontaktów pomiędzy najbardziej interesującymi artystami naszego regionu oraz sąsiednich regionów i krajów. Wartą podkreślenia jest też działalność wydawnicza Festiwalu. Wydawane przez Festiwal albumy plasują się w czołówce ogólnopolskich wydawnictw artystycznych. W przeciągu ostatnich kilku lat OKiS i DFA zrealizowały około 400 wystaw w najważniejszych polskich galeriach i muzeach, wydano około 50 poważnych albumów artystycznych. Projekty Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu posiadają zawsze profesjonalną promocję, są zauważane przez najważniejsze ogólnopolskie media artystyczne. Wokół tych projektów skupiają się nie tylko wybitni artyści, ale także krytycy i teoretycy sztuki oraz najważniejsze polskie instytucje artystyczne, z którymi współpracuje OKiS. Stałymi partnerami OKiS i DFA są m.in. CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, CSW Łaźnia w Gdańsku oraz Muzeum Narodowe w Bukareszcie.Ks. Antoni Kiełbasa jest pracownikiem dydaktyczno-naukowym na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu i Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie. Pracuje w Międzynarodowej Komisji Historycznej w Rzymie i należy do wielu Towarzystw Naukowych. Zajmuje się kultem Św. Jadwigi Śląskiej, o której napisał wiele prac oraz zorganizował międzynarodowe konferencje naukowe z okazji 750-lecia śmierci św. Jadwigi i 800-lecia założenia klasztoru cysterek w Trzebnicy. Nawiązał współpracę z różnymi ośrodkami zagranicznymi. Dzięki stałym kontaktom z przybywającymi do Trzebnicy z zagranicy pielgrzymami  i turystami, budował mosty pojednania. Jest projektantem Dużej Ścieżki św. Jadwigi w Trzebnicy.


JN