rozmiar czcionki: A | A | AInformacja dla organizacji pozarządowych

11.12.2018 12:43

Nowe wzory umów i sprawozdań od 1 marca 2019 roku

Szanowni Państwo,

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zaprasza na prelekcję dotyczącą nowych wzorów umów i sprawozdań stosowanych w otwartych konkursach ofert  oraz w trybie pozakonkursowym (art. 19a).


Spotkanie, które poprowadzi Pani Karolina Furmańska, odbędzie się dnia 18 grudnia br. (wtorek) w godz. 10:30-14:30  w siedzibie UMWD we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 3-5 w sali 122, I p.

Zmiany, które będą obowiązywały od 1 marca 2019 r., zostały wprowadzone następującymi rozporządzeniami:

- Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057)
- Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 2055)

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Proszę o mailowe potwierdzenie obecności na adres: slawomir.wojcik@umwd.pl w terminie do 17 grudnia br.

Odpowiedź o zakwalifikowaniu się na prelekcję otrzymacie Państwo drogą mailową.


Sławomir Wójcik
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Departament Spraw Społecznych
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
tel. 071/ 770-40-76, fax 071/ 770-41-35
ul. Walońska  3-5  VII p., pok. nr 701 a
50-413 Wrocław